Matkustusohjeita

Edustustojen konsulipalvelut

Edustustojen velvollisuutena on neuvoa, ohjata ja auttaa konsulipalvelun saajaa edistämään omatoimisesti asiaansa. Edustustot palvelevat myös hädänalaiseen asemaan ulkomailla joutuneita suomalaisia.


Mitä konsulipalveluihin kuuluu?

Edustustot voivat

Edustustot eivät voi

Kunniakonsulaatit (kunniakonsulit)

Jos kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa

Jos kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, apua voi saada muiden Pohjoismaiden edustustoilta ja Euroopan unionin ulkopuolella myös muiden EU-jäsenmaiden edustustoilta.

Ulkoministeriön konsuliasioiden yksikkö

Ulkoministeriön konsuliasiain yksikkö koordinoi ulkomaanedustuksen toimipisteiden konsuliasioita ja toimii edustustojen yhteyspisteenä kotimaassa.