Tjänster för resenärer

7.8.2018

Förenade Arabemiraten: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Tryggt resmål. Skäl att följa de islamiska etikettreglerna. Nolltolerans mot narkotika.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Aktuellt
--------
Vissa länder, bland dem Förenade Arabemiraten har brutit sina relationer med Qatar. Detta har omedelbara konsekvenser för land-, fartygs- och flygtrafiken i regionen. Resenärer uppmanas att kontakta sina researrangörer eller representanter för transportbolag.

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Förenade Arabemiraten är ett tryggt resmål. Vi rekommenderar ändå att man är vaksam då det finns en risk för terrordåd.

Brottsligheten
--------------
Det finns förhållandevis lite brottslighet i landet. Turister uppmanas vara normalt försiktiga.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Länk till myndigheternas webbplats:
www.adpolice.gov.ae/en/Pages/home.aspx och
www.dubaipolice.gov.ae/wps/portal/home

Hälsoläget
----------
Information om receptmediciner och införsel av mediciner hittar du här:
UAE Ministry of Health, Drug Control Department drugcl.csc@moh.gov.ae tel. +971 2 611 7240, fax +971 2 632 7644.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Förenade Arabemiraten är ett muslimskt land där det är skäl att uppträda konservativt. Undvik till exempel att uppträda alkoholpåverkad, avslöjande klädsel och ömhetsbetygelser på offentliga platser.

Förenade Arabemiraten har nolltolerans i fråga om narkotika. För innehav och användning av narkotika (inklusive milda droger) utdöms stränga straff. Minimidomen är fyra års fängelse. Detta gäller även för personer som ertappas endast med små rester av droger som använts före ankomsten till Förenade Arabemiraten. Likaså gäller det personer som endast gör mellanlandningar i Förenade Arabemiraten. Förenade Arabemiraten har teknisk utrustning vid sina gränser med vilken man noggrant kan avslöja innehav och användning av narkotika.

I vissa fall tillämpas den muslimska sharia-lagen. Inom sharia räknas bland annat alkoholbruk, utomäktenskapliga relationer och homosexualitet som brott. Det är också förbjudet att ”klä sig opassande med tanke på sitt kön”.

Lagstiftningen tillåter dödsstraff för flera brott, bland annat mord, terrorism och narkotikabrott. Också för homosexualitet kan man enligt sharia dömas till döden. I praktiken verkställs dödsstraffet emellertid endast i mycket grova brottsfall.
Man bör förhålla sig med tillbörlig respekt till landets myndigheter.

Förenade Arabemiraten tvistar om territorialvatten med sina grannar. Västerlänningar som färdats med båt på politiskt känsliga områden har under de senaste åren arresterats och till och med dömts till långa fängelsestraff. Undvik att vistas i närheten av de omtvistade öarna Abu Musa, Greater Tunb och Lesser Tunb i Persiska viken.

En anmälan ska göras om du för in mer än 100 000 AED i kontanter i landet.
Ytterligare upplysningar:

Embassy of the United Arab Emirates, Helsinki
Chancery
Telephone:
+358 9 251 663 61
+358 9 251 663 82
E-mail:
helsinkiemb@mofaic.gov.ae
Postal address:
Embassy of the United Arab Emirates

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/
Ta reda på de aktuella inresebestämmelserna av Förenade Arabemiratens myndigheter: www.mofa.gov.ae

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, Abu DhabiAl Masaood Tower, 12th floor, office 1202
Hamdan Street
ABU DHABI
UNITED ARAB EMIRATES+971 263 289 27 consulate.abo@formin.fi www.finland.ae/
www.facebook.com/FinnishEmbassyAbuDhabi
twitter.com/FinlandEmbUAE

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.