Tjänster för resenärer

8.1.2019

Belgien: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Den allmänna hotnivån ligger på 2 i hela landet på en skala från 1 till 4. Ny teknik utnyttjas för att upptäcka hotfull verksamhet. Kameraövervakningen har till exempel ökat på flygplatserna och järnvägsstationerna. Man kan emellertid inte utesluta risken för framtida terrorattacker. I allmänhet är Belgien ett tryggt resmål. Se upp för ficktjuvar och var uppmärksam i trafiken.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
De belgiska myndigheterna informerar om det aktuella säkerhetsläget på webbplatsen crisiscentrum.be/fr

Säkerhetsmyndigheterna uppmanar både belgier och utlänningar i landet att vara uppmärksamma. Var försiktig särskilt i centrum av de större städerna och under evenemang. Bland annat under konserter och andra större evenemang kan säkerhetsarrangemangen vara skärpta.

Från och med den 1 januari 2018 granskar myndigheterna identitetshandlingar på alla personer som reser till och från Belgien innan de stiger på planet.
Du hittar information om kollektivtrafiken i Bryssel på webbplatsen www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr.

Allmänna nödnummer:
nödcentralen 112
ambulans och brandkår 100
polisen 101

Brottsligheten
--------------
Belgien är en central knutpunkt i Europa och särskilt i de större städerna ska man som resenär vara uppmärksam. I brottsstatistiken ligger Bryssel tyvärr i topp: väsk- och fickstölder är vanliga särskilt i centrum och i EU-kvarteren. Det är också relativt vanligt att utlänningar misshandlas lindrigt i samband med rån.

Var särskilt försiktig när du rör dig på stan och undvik att röra dig nattetid, särskilt på de tysta gatorna i centrum, på vissa metrostationer, som Gare du Midi/Zuidstation (Eurostar-terminalen) och Schuman (EU-kvarteret) och på järnvägsstationerna (Gare Centrale och Gare du Nord). Också i tågen, särskilt på rutten Paris–Bryssel och Amsterdam–Bryssel är väskstölder vanliga.

Om ditt pass eller körkort försvinner ska du alltid göra en polisanmälan till närmaste polisstation.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Landsvägsnätet är heltäckande och motorvägarna har vanligtvis tre filer och är för det mesta upplysta. På ringvägarna kring de stora städerna, särskilt Bryssel och Antwerpen, är det ofta stockningar. Belgiens järnvägsnät är ett av världens tätaste och de internationella tågförbindelserna är snabba och omfattande.

Hälsoläget
----------
Innan du reser lönar det sig att skaffa ett europeiskt sjukvårdkort vid Folkpensionsanstalten. Med kortet är du berättigad till nödvändig sjukvård i Belgien. Det europeiska sjukvårdkortet ersätter inte hemtransport till Finland ifall du insjuknar allvarligt eller råkar ut för en olycka, så det lönar sig att också ha en heltäckande reseförsäkring.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, BrysselAvenue de Cortenbergh 80
B-1000 BRUXELLES
BELGIUM+32 2 287 12 12sanomat.BRY@formin.fi www.finlande.be
www.facebook.com/FinnishEmbassyBrussels
twitter.com/FinEmbBrussels

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.