Tjänster för resenärer

28.1.2019

Bulgarien: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Se upp för ficktjuvar, speciellt i större städer och vid Svartahavskustens semesterorter. Undvik att röra dig ensam i små gränder och i parker. Se upp för herrelösa hundar.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Allmänna nödnumret är 112.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska det alltid anmälas till den lokala polisen.
Ta kopior av dina viktigaste dokument, som passet och flygbiljetterna, och förvara dem skilt från originalet.

Brottsligheten
--------------
Se upp för ficktjuvar, särskilt i folkträngseln på torg, shoppinggator och allmänna transportmedel.

I Sofia är till exempel centrumområdets frukt- och andra torg, Saluhallen, Sveta Nedelya-platsen, centralstationen och stadens gångtunnlar osäkra områden. Förhåll dig misstänksamt till ”vänner” som vill tränga sig på. Lita inte heller på civilt klädda "poliser" av olika slag som vill kontrollera pass och pengar på gatan. I synnerhet under turistsäsongen rör det sig barn och ungdomar på gatorna som snattar småsaker. Bland dem finns det också skickliga ficktjuvar. Det är alltså säkrast att inte stanna för närmare köpslående utan målmedvetet gå vidare.

På Svartahavskustens turistmål förekommer det mycket stölder. Var extra uppmärksam på gågator, i närheten av kyrkor, på torg, i souveniraffärer och gångtunnlar. Gatuförsäljning, tiggeri, fickstölder och valutaväxling har ofta direkt anknytning till organiserad brottslighet.
I turistorterna vid kusten har enstaka sexualbrott kommit till myndigheternas kännedom. Var försiktig när du rör dig ensam ute på natten. Förhåll dig skeptiskt till inbjudningar till lokala barer, disko, erbjudanden om skjuts eller liknande från nya bekantskaper, trots att de verkar pålitliga.

De lokala myndigheterna i de populära turistorterna har ibland kritiserats för att agera långsamt, likgiltigt och passivt. Det bästa sättet att undvika eventuellt frustrerande besök på polisstationen är att själv agera vettigt och försiktigt så att man inte råkar ut för problem.

De händer att de så kallade erotiska barerna vid Svartahavskusten lockar in män till barerna vartefter dörrarna stängs och kunderna begärs på stora summor för drycker, rentav tusentals euro. En ur sällskapet kan till och med tas som gisslan medan de andra hämtar pengar. Utpressarna är ofta beväpnade.

I städerna och semesterorterna vid kusten kan man betala överpris för taxifärder. Var försiktig när du använder kreditkort och bankautomater på grund av bedrägerier och annan kriminell verksamhet.

Om du blir rånad ska du göra en anmälan till den lokala polisen. Om du förlorar ditt pass eller identitetskort måste du dessutom vända dig till ambassaden för att få ett nytt resedokument.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Vägarna och gatorna är ofta i mycket dålig skick och skyltningen bristfällig. Körkulturen avviker betydligt från den finländska, den är aggressiv och kaotisk. Undvik konfrontationer med personer som kör snabbt och farligt. Man kan inte alltid lita på myndigheternas hjälp. Det rekommenderas att man håller bildörrarna låsta också under färden för att undvika tiggare i trafikljus och köer. Rattfylleri och förare utan körkort är vanliga i trafiken, och antalet dödsfall och olyckor har ökat – det lönar sig alltså att vara allmänt försiktig och uppmärksam.

Den aggressiva körstilen, bristfälliga trottoarer och övergångsställen och felparkerade bilar kräver särskild försiktighet av fotgängare.

Naturförhållanden
-----------------
Bulgarien ligger i ett seismiskt aktivt område och det förekommer hela tiden en risk för jordbävningar.
När du anländer till din inkvartering ska du kontrollera var nödutgångarna ligger och hur du tar dig till dem.
Somrarna i Bulgarien är vanligtvis mycket heta och vintrarna snörika. Klimatet vid Svartahavskusten påminner om klimatet i södra Europa.

Det är förbjudet att använda dubbdäck, så om du rör dig i bergstrakterna på vintern ska din bil vara utrustad med snökedjor. Den som skidar eller åker slalom ska under alla omständigheter hålla sig till utstakade spår och preparerade pister, och följa myndigheternas och skidcentrens anvisningar gällande snöskred.

Vinterunderhållet av vägar varierar kraftigt mellan olika orter. Hårda och rikliga regn orsakar både jordskred och översvämningar.

Hälsoläget
----------
Det är nödvändigt att ha en heltäckande resenärsförsäkring. Det är dyrt och svårt att arrangera hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har heltäckande reseförsäkring.

Ta inga risker när det gäller trafiken, alkohol, narkotika, sexuella relationer och smittsamma sjukdomar. Om du är under inflytande av rusmedel när det inträffar en olycka är du själv ansvarig för konsekvenserna. Försäkringen hjälper sällan i sådana fall.

Med det kostnadsfria europeiskt sjukvårdskort som beviljas av FPA får man sjukvård på samma villkor och till samma pris som landets invånare när man reser i EU och EES-området. Kortet garanterar emellertid inte transport till Finland.

Mera information om det avgiftsfria europeiska sjukvårdskortet finns på FPA:s webbsidor: www.kela.fi/eurooppalainen-sairaahoitokortti

De privata sjukhusen på turistorterna kan ha väldigt höga priser, så kontrollera priserna för olika ingrepp
innan du anlitar dem. Om du blir oskäligt fakturerad, kontakta de lokala myndigheterna eller finska ambassaden.

Det finns inte nödvändigtvis personal som kan engelska på alla sjukhus. På Finlands ambassad får man information om tolkar och av honorärkonsuln i Varna kan man också be om tolkhjälp.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring.

Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.
Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:

Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas

www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, Sofia26 Bacho Kiro
1000 SOFIA
BULGARIA+359 281 021 10 sanomat.SOF@formin.fi www.finland.bg
www.facebook.com/FinnishEmbassySofia

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.