Tjänster för resenärer

25.1.2018

Chile: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Risk för jordbävningar, annars tryggt resmål. Fickstölder allmänna.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Chile är ett relativt tryggt resmål. Det politiska läget i landet är stabilt.

Brottsligheten
--------------
Fickstölder är vanliga i synnerhet i kollektiva trafikmedel vid rusningstid, i varuhus och i närheten av turistattraktioner i Santiago och på turistorterna vid kusten. Förvara pass, värdefulla smycken och stora penningsummor i hotellets kassaskåp och bär endast med dig kopior av till exempel pass, biljetter eller körkort. Också lägenhetsinbrott förekommer.

Polisens telefonnummer (Carabineros de Chile): +56 2 133
www.carabineros.cl/
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Den chilenska körstilen är snabbare och nonchalantare än den finländska. Trafikolyckor inträffar ofta på grund av för hög körhastighet så det lönar sig att vara försiktig. Håll dig till hastighetsbegränsningarna på landsvägarna eftersom överträdelser kan leda till höga böter och temporärt indraget körkort.
Kollektivtrafiken i Santiago fungerar relativt väl trots trängseln.

Nationella trafiksäkerhetsmyndigheten CONASETs (Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito) webbplats: www.conaset.cl/

Naturförhållanden
-----------------
Chile är annars ett relativt tryggt resmål men landet hör till de mest jordbävningsutsatta områdena i världen. Jordbävningar är vanliga i hela landet. Byggnaderna och den övriga infrastrukturen är i regel hållbara. Förutom jordbävningar förekommer tidvis också översvämningar, skogsbränder, jordskred och vulkanutbrott.

Skogsbränder förekommer särskilt söder om ekvatorn under sommaren.
Resenärer uppmanas att ta reda på den senaste informationen om läget när det gäller naturkatastrofer och deras följder på webbplatsen för
den nationella krishanteringsmyndigheten ONEMI (Oficina Nacional de Emergencia), som lyder under det chilenska inrikesministeriet: www.onemi.cl/ tfn +56 2 600 586 7700 eller +56 2 2252 4200.

Ambulans +56 2 131
Polis +56 2 133
Brandkår +56 2 132

Ozonlagret i atmosfären ovanför Chile är märkbart uttunnat, och den skadliga ultravioletta strålningen är därför mycket stark. Ozonproblemet är störst vid middagstid och på eftermiddagen på våren i september-november och på sommaren i december-mars. Då är det särskilt viktigt att klä sig rätt och använda produkter som skyddar mot ultraviolett strålning.

Det finns två giftiga spindlar i Chile: araña de rincón och araña de trigo, som mest förekommer på landsbygden. Gå till doktorn om du blir biten av en spindel.

För mer information: cituc.uc.cl/publicaciones/7-guia-clinica-para-manejo-de-mordedura-de-arana-de-rincon

Hälsoläget
----------
Santiago de Chile är en av de mest förorenade städerna i världen. Luftföroreningssituationen är särskilt allvarlig vintertid från maj till september. Luftföroreningarna kan förorsaka irritation och i värsta fall luftvägssjukdomar, särskilt för barn och äldre människor.

Fallen av hantavirus ökar, särskilt i centrala och södra Chile. Även tyfus och hepatit är relativt vanliga framför allt under sommarsäsongen, som i landets centrala delar varar från december till mars.

Zikavirus, denguefeber och chikungunyavirus förekommer i de norra delarna av landet i regionen Arica y Parinacota.

Vi rekommenderar att man tar en heltäckande reseförsäkring innan avresan. De flesta sjukhus och läkarstationer tar emot kreditkort men mindre läkarstationer accepterar ibland
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Chiles officiella språk är spanska och chilenarna talar ganska lite engelska. Den lokala polisen, carabineros, är pålitlig och hjälpsam. Den lokala kulturen skiljer sig på vissa sätt från den finländska; var inte alltför tillitsfull även om människorna för det mesta är vänliga och hjälpsamma.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument formin.finland.fi/pass
Du hittar information om Chiles inresebestämmelser på utlännings- och migrationsverkets webbplats (Departamento de Extranjeria y Migración) www.extranjeria.gob.cl

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, Santiago de ChileAlcántara 200,of. 201
Las Condes
SANTIAGO
CHILE+56 2226 349 17sanomat.snt@formin.fi www.finland.cl
www.facebook.com/EmbajadaFinlandiaSantiagoChile
twitter.com/FinEmbChile

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.