Tjänster för resenärer

14.2.2019

Etiopien: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Finska medborgare som är bosatta i Etiopien eller som tänker resa dit uppmanas vara försiktiga i hela landet på grund av säkerhetsläget. Undvik stora folksamlingar. Det förekommer en risk för terrorism. Undvik resor till gränsen mot Eritrea, Somalia och Sydsudan om de inte är nödvändiga.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Aktuellt
--------
Det kan förekomma lokala sammandrabbningar mellan olika etniska grupper särskilt i delstaternas gränsregioner. På grund av detta finns det mycket internflyktingar i landet. Det kan finnas olika typer av vägspärrar på vägarna. Mobila internetanslutningar fungerar opålitligt, särskilt utanför huvudstaden.

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Det har förekommit interna oroligheter och konflikter mellan etniska grupper. Spänningarna har tidvis tagit sig uttryck i demonstrationer och våldsamheter.

Anlita en officiell resebyrå om du ska resa i närheten av Danakilsänkan eller vulkanen Erta Ale. Gränsområdena mot Eritrea, Kenya, Somalia, Sudan och Sydsudan är delvis minerade och bör undvikas.

Undvik att röra dig ute efter mörkrets inbrott. Undvik också folksamlingar och allmänna transportmedel, t.ex. minibussar. Offentliga platser eller evenemang som frekventeras av västerlänningar och ortsbor kan bli föremål för terrorism (exempelvis hotell, restauranger, barer, supermarkets, köpcenter, religiösa byggnader och sportevenemang).

Sporadiska bombdåd har förekommit i Etiopien på senare år. De etiopiska myndigheterna uppmanar till försiktighet.

Vi rekommenderar att resenärer följer ambassadens Facebooksida och webbplats.

Brottsligheten
--------------
Det förekommer lite brottslighet i jämförelse med många andra afrikanska länder, men antalet fickstölder och fall av misshandel i samband med egendomsbrott har ökat och blivit våldsammare. Särskilt i Addis Abeba på de områden där det rör sig turister kan man råka ut för ficktjuvar. Ha inte smycken och värdeföremål synliga. Var allmänt vaksam och undvik att röra dig ensam utomhus när det är mörkt. Utlänningar som rört sig ensamma kring berget Entoto i Addis Abeba har tidvis blivit utsatta för rån.

Då och då blir turister utsatta för beväpnade rån eller bilkapningar. Brotten har inträffat i olika delar av landet.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Landsvägstrafiken är farlig eftersom både vägar och bilar är i dåligt skick och trafikkulturen kaotisk. I mörkret borde man inte köra bil alls utanför städerna eftersom bilisterna inte använder körljus och det kan finnas boskap på vägarna. Huvudvägarna norrut (Bahir Dar) och söderut (Djibouti, Awassa) från Addis Abeba är i relativt gott skick, övriga vägar är dåliga. Vägspärrar kan förekomma. Under regnperioden från juni till september kan delar av vägarna bli översvämmade. Kom ihåg att ha bildörrarna låsta även när du kör

På grund av långa avstånd och dåliga vägar lönar det sig att planera sin resa och sina övernattningar på förhand. Tänk på att det tidvis kan vara svårt att få tag på bränsle utanför huvudstadsområdet, särskilt på mindre orter. Att använda lokala resebyråers chaufförer och fordon kan vara riskabelt på grund av fordonens eller förarnas skick och/eller körerfarenhet.

Hälsoläget
----------
Sjukvården är inte på västerländsk nivå. I Addis Abeba finns några kliniker som håller rimlig nivå. Det är bäst att ta med sig de vanligaste medicinerna i bagaget. Observera att till exempel huvudstaden Addis Abeba ligger på hög höjd.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
I Tanzania är homosexualitet ett brott och par av samma kön bör undvika offentliga ömhetsbetygelser.

Det är förbjudet att fotografera militära mål, broar och premiärministerns tjänstebostad.

Birr, Etiopens valuta, får inte föras ut ur landet. Du kan växla till birr vid alla bankkontor. Det är bra att komma ihåg att inofficiell valutaväxling strider mot etiopisk lag och kan leda till att man arresteras.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, Addis AbebaFitawrari Damtew St
Sub-City Kirkos
Kebele 10, House No. 436
ADDIS ABEBA
ETHIOPIA+251 114 704 390 sanomat.add@formin.fi www.finland.org.et
www.facebook.com/FinEmbAddis

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.