Tjänster för resenärer

12.12.2018

Indien: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Risken för terrorism är hög i hela landet. Undvik folksamlingar och var uppmärksam när du rör dig i stora städer.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Allmänt taget är det relativt tryggt att resa i Indien.

Vi avråder från resor till delstaten Jammu och Kashmir (förutom regionen Ladakh).

Undvik också resor till landets norra och västra delar vid pakistanska gränsen, förutom det internationella gränsövergångsstället i Wagah.

Ambassaden rekommenderar inte heller resor till delstaterna i nordöstra Indien (Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland och Tripura), där separatiströrelser tidvis utför våldsdåd. I en del andra delstater (i synnerhet i Andhra Pradesh, Jharkhand, Orissa, Chattisgarh, Bihar och Västbengalen) utför de så kallade naxaliterna (maoistrebeller) ställvis attacker.

I Darjeeling har det tidvis förekommit strejker och vägspärrar på grund av interna politiska tvister. De har försvårat resandet.

Det allmänna nödnumret i Indien är 112.

Särskilda säkerhetsrisker
-------------------------
Till vissa områden så som Sikkim, Arunachal Pradesh samt öarna Andamanerna och Nicobarerna, behövs ett särskilt resetillstånd från myndigheterna. Här hittar du mera information: boi.gov.in/

Brottsligheten
--------------
Tågresenärer rekommenderas skaffa en låsförsedd kedja som kan användas till att fästa bagaget vid bädden på natten. Värdeföremål bör alltid hållas i tryggt förvar. Rån förekommer då och då både på tåg och på stationerna. I närheten av järnvägsstationer rör sig ofta personer som erbjuder tvivelaktiga resetjänster åt resenärerna. Gör alltid alla resebokningar via hotell eller tillförlitliga resebyråer.

Kvinnor, också utländska, har på sistone allt oftare råkat ut för trakasserier och våld i olika delar av landet, både i storstäder och på turistmål. Kvinnor ska vara försiktiga om de rör sig ensamma eller i avlägsna trakter, speciellt efter skymningen, samt undvika kollektivtrafiken och motordrivna rikshor.

Om du förlorar ditt pass ska du göra en anmälan till polisstationen på den ort där det hände
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Indiska landsvägar har vänstertrafik. De viktigaste vägförbindelserna (national highways) mellan de stora städerna lämpar sig för bilturism, även om vägarna ofta är smala och i dåligt skick. Avstånden städerna emellan är långa. Att resa med egen eller hyrd bil är tungt och farligt. Trafikreglerna följs just inte och förkörsrätten bestäms av fordonets storlek. På vägarna rör sig fordon i dåligt skick samt djur och människor som bor vid vägkanten. Av säkerhetsskäl bör man undvika körning på natten.

Det är tryggare att åka tåg än bil, trots att det händer tågolyckor och rån då och då. Även om många taxibilar har en taxameter kan man inte alltid lita på att den fungerar. Det är bäst att komma överens om priset i förväg.

Naturförhållanden
-----------------
Det förekommer stora skillnader i klimatförhållandena på grund av landets storlek - förhållandena varierar från bergstrakterna i Himalaya och öknarna i Rajasthan till det tropiska södra Indien. På sommaren kan torkan vara svår. Under monsuntiden kan det däremot förekomma störtregn och stora översvämningar, särskilt i sydöstra och västra Indien. Tropiska cykloner orsakar tidvis förödelse i kusttrakterna. Största delen av Indien är jordbävningsområde.

Mera information hittar du här: www.imd.gov.in/

Indian National Institute of Disaster Management: nidm.gov.in/default.asp

Hälsoläget
----------
Av sjukdomar som sprids via vatten och livsmedel är hepatit A (inflammation i levern orsakad av virus) och diverse magåkommor vanligast. Plötslig diarré förorsakas vanligen av kolibakterier eller virus. Magåkommor förorsakade av mikrober (amöba och giardia) är också vanliga. Av övriga vanliga sjukdomar kan nämnas hepatit B (inflammation i levern som sprids genom blod och sexuellt umgänge) och hiv, som bägge har ökat märkbart under de senaste åren. Hjärnhinneinflammation är allmänt förekommande.

Eftersom rabies förekommer i stor utsträckning ska man ta djurbett på allvar. Tuberkulosen ökar också i Indien. Under monsunperioden lönar det sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av myggmedel och rätt klädsel, bland annat på grund av risken för dengue- och chikungunyasmitta. Den viktigaste åtgärden för att förhindra sjukdomar är givetvis noggrann hygien. Det gäller såväl vatten och livsmedel som handtvätt.
Läkemedel säljs inte i förpackningar och inga doseringsföreskrifter medföljer. Det säljs också mycket läkemedelskopior som kan vara farliga att använda.

Huvudstaden Delhi anses med fog vara en av världens mest förorenade städer, och i många andra storstäder är luftkvaliteten också dålig. Luftföroreningar belastar hjärta och andningsorgan. Dessutom kan de förorsaka slemhinneirritation och hud- och ögonsymptom, med mera.

Hygiennivån på indiska allmänna sjukhus motsvarar inte finländsk nivå och på privata sjukhus är vården mycket dyr utan försäkring.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
I Indien är det bäst att klä sig konservativt. På platser såsom Goa där det vimlar av västerländska turister är klädseln däremot friare. Kvinnor som klär sig i shorts, korta kjolar och tajta toppar kan väcka icke-önskad uppmärksamhet, vilket kan leda till problematiska situationer. Inte heller männen går klädda i shorts i Indien. Västerländskt, frisinnat beteende kan väcka förargelse.

Skorna lämnas utanför ingången när man besöker religiösa tempel. Vissa trossamfund kräver dessutom att huvudet täcks med en huvudbonad eller duk. Inga animaliska produkter (t.ex. läderföremål) får medtas i Jaintemplen. Religion spelar en central roll i indierns liv och det är viktigt att utlänningar är finkänsliga och respekterar religiositeten.

Innehav av narkotika, också små mängder, leder i Indien till långa fängelsestraff. På sista tiden har det i landet förekommit mycket farliga droger med exceptionellt allvarliga verkningar.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/
Indiens ambassad i Helsingfors: www.indianembassy.fi/index.php
indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, New DelhiE-3, Nyaya Marg
Chanakyapuri
NEW DELHI 110021
INDIA+91 11 4149 7500sanomat.nde@formin.fi www.finland.org.in
www.facebook.com/FinnishEmbassyNewDelhi
twitter.com/FinlandinIndia

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.