Tjänster för resenärer

29.10.2018

Kroatien: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Kroatien är ett tryggt resmål. Följ de lokala myndigheternas information om flyktingsituationen vid landsvägarnas gränsövergångsställen. Landets politiska situation är stabil. Var försiktig om du rör dig i närheten av gamla slagfält som inte röjts på minor. De är oftast tydligt utmärkta. Det är huvudsakligen tryggt att röra sig i turistområdena och längs med huvudvägarna.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Allmänt nödnummer 112
Ambulans: 194
Brandkåren: 193

Brottsligheten
--------------
Det förekommer lite brottslighet i Kroatien. Det sker en del bilstölder. För att undvika ficktjuvar ska man vara noga med hur man förvarar och hanterar sina saker på offentliga platser.

Polisens www.mup.hr/ telefonnummer är 192.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Trafikkulturen avviker från den finländska. Var försiktig om du kör bil. De smala och slingrande vägarna längs med kusten, allt för höga situationshastigheter och våghalsiga omkörningar orsakar farliga situationer. Under turistsäsongen i juli-augusti är det bra att förbereda sig på stockningar på vägarna som leder till gränsövergångsställena och till kusten. Det finns vägtullar längs med motorvägarna.

Information om trafiken på webbplatsen för Kroatiens bilförbund www.hak.hr/. Vägtjänstens telefonnummer är 1987.

Gränsen för rattfylleri är 0,5 promille för personer över 25 år. Om det inträffar en olycka kan det emellertid anses straffbart att man kört också med lägre alkoholhalt i blodet. För personer under 21 år och för yrkeschaufförer, till exempel långtradarchaufförer, är gränsen för rattfylleri 0,0 promille.

Naturförhållanden
-----------------
Skogs- och markbränder är vanliga på sommaren. Resenärer ska beakta att trafiklederna i närheten av brandområdena ofta måste stängas. Det är förbjudet att göra upp eld i naturen alla tider på året. När det råder fara för skogsbrand ska man följa de lokala myndigheternas evakueringsanvisningar, www.duzs.hr/ (State Administration for Protection and Rescue).

Snabba växlingar i vädret kan orsaka översvämningar på hösten och våren. Särskilt floderna Sava, Kupa och Odra kan svämma över. Det lönar sig att följa väderprognoserna om du rör dig med bil eller båt eftersom till exempel hård vind kan påverka körhastigheterna på motorvägarna och färjornas tidtabeller.

Kroatien ligger i ett seismiskt aktivt område och det förekommer en risk för jordbävningar. Kraftiga skalv som skulle orsaka skador förekommer dock mycket sällan. Om det inträffar en jordbävning ska man följa de lokala myndigheternas anvisningar.

Hälsoläget
----------
Vi rekommenderar att du skaffar ett europeiskt sjukvårdskort före resan. Du får det europeiska sjukvårdskortet gratis vid Folkpensionsanstalten och med det får du nödvändig sjukvård i EU- och EES-länder till samma priser och villkor som landets invånare. Mera information om europeiska sjukvårdskortet på FPA:s webbplats: www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet.

Det förekommer TBE (fästingburen hjärninflammation) i Kroatien.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Det finns minfält som inte är röjda bland annat i östra och västra Slavonien, i regionen Lika och i inlandet i Dalmatien. I avlägsna regioner lönar det sig att undvika små grusvägar, övergivna åkrar och områden med hus i ruiner. Du hittar mera information på webbplatsen för Kroatiens minröjningscenter www.hcr.hr/en/.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, ZagrebMiramarska 23
10000 ZAGREB
CROATIA+385 163 120 80 sanomat.zag@formin.fi www.finland.hr
www.facebook.com/FinEmbZagreb
twitter.com./FinEmbCroatia

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.