Tjänster för resenärer

8.1.2019

Kuwait: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Det allmänna säkerhetsläget är gott. Var normalt försiktig, undvik folksamlingar. Beakta kulturbundna lagar och seder.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Det allmänna säkerhetsläget i Kuwait är tillfredsställande men terrordåd kan inte uteslutas. Det förekommer tidvis övervakade politiska demonstrationer och protester, som huvudsakligen avlöpt lugnt.

Det allmänna nödnumret är 112.

Finland har ingen honorärkonsul i Kuwait. Man kan vända sig till vilken EU-ambassad som helst om man råkar i nöd.

Brottsligheten
--------------
Brott mot västerlänningar är relativt ovanliga i Kuwait.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Det förekommer ofta trafikolyckor.

Hälsoläget
----------
Rörande hälsovården krävs inga särskilda åtgärder.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
I Kuwait bör särskilt kvinnor klä sig så att så lite bar hud som möjligt är synlig. Kvinnor måste ändå inte täcka sitt hår. Männens klädsel är friare, men i affärssammanhang är kostym allmänt. Det är förbjudet att sälja, dricka eller föra in alkohol i Kuwait.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/
Directorate General of Civil Aviation of Kuwait har gett ut ett meddelande, enligt vilket en finsk medborgare på vissa villkor kan beviljas inresevisum till Kuwait på flygplatsen. Läs mera här: www.dgca.gov.kw/en/travellers/traveller-information/arrival-procedures/visa-services

Närmare upplysningar om Kuwaitvisum får man av Kuwaits ambassad i Moskva:
Embassy of the State of Kuwait
Ul. Mosfilmovskaya 44a
115127 Moscow, Russian Federation
Tel. (+7499) 147 44 41, 147 00 40, 147 03 79, 147 34 88
Fax. (+7495) 956 60 32
E-post: kuwaitmoscow@yahoo.com

Staten Kuwaits webbplats: www.e.gov.kw/sites/kgoEnglish/Pages/HomePage.aspx

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, RiyadhDiplomatic Quarter
P.O: Box 94363
RIYADH 11693
SAUDI ARABIA+966 114 881 515 sanomat.RIA@formin.fi www.finland.org.sa

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.