Tjänster för resenärer

30.1.2018

Mexiko: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Brottsligheten är utbredd och ofta våldsam. Orkansäsong juni–november.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Den politiska situationen i landet är stabil med tidvis förekommer regionala oroligheter.

På grund av den utbredda organiserade brottsligheten är det allmänna säkerhetsläget i landet dåligt, men det varierar mellan olika regioner och städer. De delstater som anses ha dåligt säkerhetsläge är Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora och Tamaulipas. Av gränsstäderna i norr är säkerhetsläget dåligt särskilt i Ciudad Juárez och Tijuana. Det är bra att vara medveten om säkerhetsrisken trots att den inte i främsta hand gäller turister.
Också annan brottslighet som är typisk för storstäder och turistmål är vanlig.

I Acapulco har det förekommit väpnade sammandrabbningar också i hotellområdena och på stränderna. Om du reser i delstaterna Baja California Sur, Chiapas, Guerrero och Oaxaca ska du därför vara extra försiktig och hålla dig till de vanliga turistrutterna. Olika grupperingar kan stanna bilar och kräva pengar för sin sak.

Förvara passet, din mexikanska inreseblankett och dina värdeföremål i ett säkerhetsfack. Växla valuta i sådana växelkontor där du är skyddad från utomståendes blickar, och helst små summor åt gången. Ta med dig kreditkort bara då du vet att du kommer att behöva det.

Det allmänna nödnumret i Mexiko är 911.

Mexikanska säkerhetsmyndigheten, Comisión Nacional de Seguridad: www.cns.gob.mx/

Säkerhetsmyndigheten i Mexico City, Secretaría de Seguridad Pública: www.ssp.df.gob.mx/
Du får aktuell information on förhållandena i olika delar av landet av Mexikos ministerium för turism:
www.gob.mx/sectur/

Ambassadens guide för Mexikoresenärer (på finska):
www.finlandia.org.mx/public/default.aspx?nodeid=41961&contentlan=1&culture=fi-FI

Särskilda säkerhetsrisker
-------------------------
Kidnappningar är vanliga i Mexiko, men det är sällan turister som drabbas.

Brottsligheten
--------------
Brottsligheten är mycket utbredd i Mexiko och ofta ingår våld, så gör inte motstånd om du blir rånad. På turistorter och i storstäderna är det bra att vara extra försiktig. Undvik att röra dig till fots på stan nattetid.

På grund av risken för missbruk ska du inte ge ut dina personuppgifter om det inte är absolut nödvändigt.

Mexikanska polisen, Policia Federal: www.cns.gob.mx
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Trafikregler respekteras egentligen inte. Fotgängare uppmärksammas inte, och trottoarerna och gatorna är inte anpassade för barnvagnar eller rullstolar. Det förekommer mycket trafikstockningar inne i städerna och vid infarterna.

Bland taxibilarna som plockar upp folk på gatan är en del olagliga och det kan vara farligt att använda dem. Hotellens egna taxibilar, s.k. taxi sitio som man beställer per telefon eller vid en taxistolpe samt Ubertaxi är lagliga och i allmänhet trygga.

Metron är relativt trygg dagtid, men se upp för ficktjuvar särskilt under rusningstid. I huvudstaden är stora bussar oftast tryggare än minibussarna, så kallade pesero, efter som de kör försiktigare. Utanför städerna lönar det sig av säkerhetsskäl att använda vägar med tullavgift ("cuota") och förstaklassbussar.
Mexikos trafikministerium,

Secretaría de Comunicaciones y Transportes: www.gob.mx/sct
Mexikos vägtrafikverk, Caminos y Puentes Federales: www.capufe.gob.mx

Naturförhållanden
-----------------
Det förekommer ofta jordbävningar i Mexiko. Bekanta dig med hotellets instruktioner i fall av jordbävning och kontrollera var nödutgångarna ligger. Aktuell information om jordbävningar fås på Servicio Sismologico Nacionals webbplats: www.ssn.unam.mx/ och information nästan i realtid på Twitter: twitter.com/SismologicoMX

Orkansäsongen pågår från juni till slutet av november. Orkanerna och störtregnen kan orsaka undantagstillstånd i olika delar av landet, särskilt längs med kusten och i bergen.

Om en orkan hotar är det viktigt att följa de lokala myndigheternas information och instruktioner. Du kan följa orkanernas utveckling på National Hurricane Centers webbplats www.nhc.noaa.gov eller på webbplatsen för Mexikos väderlekstjänst smn.cna.gob.mx.

Det finns också några aktiva vulkaner i landet och om dem informerar Cenapred: www.cenapred.unam.mx/es/ Det finns en risk för tsunami längs med kusten. Havsströmmarna är kraftiga vid Stilla havets kust.

Mexikos myndighet för befolkningsskydd informerar om olika hot mot befolkningen på spanska på webbplatsen www.proteccioncivil.gob.mx.

Hälsoläget
----------
Huvudstadens luftföroreningar och klimat på grund av det höga läget kan orsaka olika känningar och symptom. Drick inte kranvattnet i någon del av landet. Det förekommer mycket turistdiarré. Du kan minska risken att bli smittad genom noggrann hand- och mathygien.

Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Det är viktigt att alla resenärer har en heltäckande reseförsäkring. Nivån på privata läkarstationer och sjukhus är i allmänhet god, men i den offentliga sjukvården finns stora brister.

Om du behöver sjukhusvård rekommenderar vi att du genast kontaktar ditt försäkringsbolag. Sjukhusen accepterar oftast inte en reseförsäkring som garanti för betalning utan kräver ett kreditkort.

Mer information:
Dirección General de Epidemiología: www.epidemiologia.salud.gob.mx
Pan American Health Organization: www.paho.org/
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Man måste kunna legitimera sig så bär alltid med dig en kopia av ditt pass och inreseblanketten.

Det är förbjudet att dricka alkohol på offentliga platser.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument formin.finland.fi/pass

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, MexikoMonte Pelvoux 111, 4. piso
Colonia Lomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
11000 CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO+52 55 5540 6036sanomat.MEX@formin.fiwww.finlandia.org.mx
www.facebook.com/EmbajadadeFinlandiaMexico
twitter.com/EmbFinMexico
www.instagram.com/finlandiaenmexico/

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.