Tjänster för resenärer

1.11.2018

Nigeria: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Undvik alla resor till nordöstra Nigeria och resor som inte är nödvändiga till Nigerdeltat. Emellanåt är det bränslebrist vilket gör det svårart att röra sig med bil.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
I den nordöstra delen av landet genomför extremistorganisationen Boko Haram terrorattacker, och det förekommer en risk för attentat även i övriga delar av landet, bl.a. i huvudstaden och affärslivets centrum.

Det förekommer ofta sammandrabbningar mellan jordbrukare och nomader
I Nigerdeltat orsakar våldsamma grupperingar ofta våldsamheter. Det förekommer en risk också för andra oroligheter och våldsamheter. Beakta risken för kidnappning och våldsamma rån.

Undvik stora folksamlingar och demonstrationer. Iaktta särskild försiktighet under religiösa högtider.
I hela landet lönar det sig att räkna med att infrastrukturen, servicenivån och myndigheternas hjälp är dåliga.

I stora delar av södra och västra Nigeria är den samhälleliga situationen relativt stabil.
I huvudstaden Abuja är situationen huvudsakligen lugn och relativt trygg. Det görs en hel del affärsresor t.ex. till Abuja och Lagos, och säkerhetsåtgärderna i de populäraste högklassiga hotellen och i offentliga byggnader är oftast strikta.

Man bör vidta tillräckliga säkerhetsåtgärder var man än rör sig i landet, till exempel anlita ett privat säkerhetsföretag. Man bör vara ytterst försiktig i alla situationer..

Det händer bland annat på flygplatserna att en obehörig person som har lyckats få reda på anländande resenärers namnuppgifter och resmål kommer emot och erbjuder skjuts.

Brottsligheten
--------------
Landsvägsrån, bilkapningar och alla former av stölder och kidnappning är mycket allmänna. Undvik att röra dig ensam eller till fots efter mörkrets inbrott. Om du rör dig med bil ska den vara i gott skick och köras av en chaufför som känner de lokala förhållandena väl. Planera rutten och kontrollera var det finns bensinstationer i förväg.

Förhåll dig allvarligt till risken för olika former av bedrägeri.

Bedrägeriförsök sker bl.a. i form av e-post till företag eller privatpersoner. Svara aldrig på dessa meddelanden. Det finns mer information om bedrägerier på ambassadens webbplats.

Korruptionen är utbredd. Om man själv blir involverad kan det ha allvarliga följder.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
I städerna, särskilt i Lagos, är trafiken är stockad och tempot högt. Det sker mycket solyckor och det kan vara svårt att få hjälp snabbt. Vägarna är i mycket varierande skick.

Tidvis råder det bränslebrist i landet och man kan vara tvungen att köa i flera timmar för att få bensin. Det sker mycket väpnade rån på landsvägarna, i städernas trafikljus och utanför de välövervakade områdena, särskilt när det är mörkt. Det händer att rånare stannar bilar och ger sig ut för att vara myndighetspersoner eller soldater.

Bege dig inte ut på landsvägarna ensam. Det rekommenderas att man av säkerhetsskäl rör sig i konvojer bestående av minst två bilar. Av säkerhetsskäl avråder vi från att åka buss.

Flygplanens service och säkerhetskontroller motsvarar inte till alla delar internationella krav. Att flyga är ändå ofta det bästa alternativet, särskilt på längre sträckor.

Naturförhållanden
-----------------
Störtregn och översvämningar som orsakas av regnen är vanliga under vissa säsonger liksom kraftiga åskväder, framför allt under regnperioden i april–oktober.

Hälsoläget
----------
Var beredd på att visa upp ett internationellt vaccinationskort vid inresan. Kontrollera ditt vaccinationsskydd före resan. Vaccin mot gula febern är obligatoriskt.

Malaria förekommer allmänt och du bör skaffa malariaprofylax före resan. Malariamedicinering är särskilt viktig under regnperioden från april till oktober. Myggmedel rekommenderas. Undvik att sova i lokaler som saknar myggnät, framför allt om det inte finns luftkonditionering. Det lönar sig också att skydda sig mot myggbett med hjälp av myggmedel. Var noga med hygienen.

Man ska ha med sig alla mediciner man kan tänkas behöva under sin resa, eftersom man inte kan lite på kvaliteten på de läkemedel som säljs av apoteken. Nivån på hälsovården varierar mycket och är allmänt taget låg.

Kranvattnet måste alltid kokas och filtreras. Drick bara buteljerade drycker. Det förekommer mycket HIV-virus.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
I Nigeria är homosexualitet ett brott.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/
Du kan kontrollera visumkraven för Nigeria av landets ambassad i Stockholm: nigerianembassy.nu/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, AbujaNO.9, Iro Dan Musa Street
PLOT 1547, ASOKORO
ABUJA
NIGERIA+234 803 785 1150sanomat.ABA@formin.fi www.finlandnigeria.org

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.