Tjänster för resenärer

4.7.2018

Rumänien: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Ett tryggt resmål, men var normalt försiktig. Se upp i trafiken.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Det allmänna nödnumret är 112.

Brottsligheten
--------------
I städer och på turistorter lönar det sig att se upp för ficktjuvar och olika svindlare såsom falska poliser, falska parkeringsvakter och diverse valutaväxlare. Förhåll dig skeptiskt om någon kontaktar dig på webben och ber dig skicka pengar.

Det talas sällan engelska eller andra främmande språk på de lokala polisstationerna. I sådana fall är polisen skyldig att finna en tolk som kan tolka kundens berättelse till rumänska.

Bär inte resehandlingar med dig när du går ut. Däremot lönar det sig att ha en kopia av passet eller identitetskortet, som man på begäran kan visa för uniformsklädda poliser (som kan legitimera sig). Om ditt pass försvinner eller blir stulet i Bukarest ska anmälan göras till polisstationen i den sektor där passet kommit bort. Alla polisens kontaktuppgifter hittar du här: politiaromana.ro/ro/contact
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Kollektivtrafiken fungerar relativt väl i Rumänien. Taxiresor är förmånliga, men vi rekommenderar pålitliga bolag (till exempel Cristaxi, Taxi Meridian, Taxi Cobalcescu och Taxi 2000 i Bukarest, och de dyrare Fly Taxi och Taxi Grant). Man kan för det mesta betala bara med kontanter i taxin.

I Bukarest är de officiella taxibilarna gula med en röd tillståndsbricka på sidan. Resans pris per kilometer ska vara synligt på bilens framdörr och taxametern ska vara i bruk. Undvik inofficiella chaufförer, som låtit måla sina bilar så att de påminner om de pålitliga bolagens. Det vimlar av sådana i närheten av flygplatser och järnvägsstationer.

På grund av vägarnas och bilarnas skick och den kaotiska trafikkulturen är landsvägstrafiken i Rumänien en betydligt större riskfaktor än i Finland. Undvik att köra på natten eftersom hästkärror utan belysning förekommer i trafiken, särskilt på landsbygden.

De dåliga vägarna orsakar ständiga överraskningar. Vägarna plogas sällan ordentligt på vintern, var därför mycket försiktig i trafiken. Mellan november och mars är det enligt rumänsk lag obligatoriskt att ha vinterdäck på bilar, men alla bilar har det inte nödvändigtvis. Man får böter för att köra utan vinterdäck. Dubbdäck är förbjudna. Om man kör i bergen är snökedjor nödvändiga under vintern.

Bilförares promillegräns ändrades år 2013 och är numera 0,2. Promillegränsen för grovt rattfylleri är 0,5. När man kör på landsvägarna ska bilens vindruta vara försedd med en speciell vinjett. Vinjetten kan köpas bland annat på bensinstationer, vid gränsövergångsställen och på nätet. Mera information hittar du på: www.roviniete.ro/index.php?p=rovinieta_online

Om du hyr bil är det säkrast att anlita kända, internationella uthyrningskedjor.

Lämna ingen egendom synlig i en parkerad bil och håll dörrarna låsta när du kör, också under korta resor. Särskilt till natten lönar det sig att parkera sin bil på en övervakad parkeringsplats. Larm, rattlås och låsbara bultar på däcken rekommenderas.

Naturförhållanden
-----------------
De rumänska somrarna är vanligtvis heta och på vintern kan det snöa i hela landet. Klimatet vid Svarta havet påminner om Medelhavsområdets klimat. Se upp för snöskred i bergsområdena på vintern.

Rumänien är jordbävningskänsligt område. Små, ofarliga skalv inträffar flera gånger om året särskilt i landets södra del och vid Svarta havets kust. Anvisningar för eventuella jordbävningar finns under länken www.helsinki.fi/geo/seismo/svenska/forjordbavning.html

Översvämningar drabbar landet så gott som varje år. De förekommer främst på våren och försommaren i landets östra och nordöstra delar. Följ lokala väderleksrapporter och lokala myndigheters anvisningar.

Hälsoläget
----------
Hälsoriskerna i Rumänien är inte speciellt stora, men hygiennivån är lägre än i Finland. Det finns många herrelösa hundar, och det lönar sig att undvika dem. Om du blir biten, ska såret omedelbart sköljas med rent vatten, i nödfall kan man till och med använda saft. Du ska också genast kontakta ett sjukhus (i Bukarest sjukhuset Matei Balş, tel. +4(0) 21 201 09 80) för att få medicinering mot rabies.

Reseförsäkring rekommenderas definitivt med tanke på eventuella sjukdomsfall och stölder. Privata läkarstationer går vanligen inte med på att fakturera utländska reseförsäkringsbolag direkt, utan besöket ska först betalas personligen. Personer som reser inom EU och EES får akut sjukvård med det europeiska sjukvårdskortet som FPA beviljar: www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, BukarestStr. Atena 2 bis
Sector 1
011832 BUCURESTI
ROMANIA+40 212 307 504sanomat.buk@formin.fi www.finland.ro
www.facebook.com/FinnishEmbassyBucharest

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.