Tjänster för resenärer

19.1.2018

Albanien: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Allmänt tryggt resmål, undvik demonstrationer. Jordskalv och skogsbränder kan förekomma. Var särskilt försiktig om du måste röra dig i gränstrakterna mot Kosovo samt nära landets södra gränser.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Det allmänna säkerhetsläget i Albanien är gott, men det förekommer fortfarande problem i en del områden.

Undvik demonstrationer och folksamlingar. Var särskilt försiktig om du måste röra dig i gränstrakterna mot Kosovo eller nära Albaniens södra gränser.

Turismen håller på att utvecklas längs den albanska kusten från Velipoje-stränderna i norr ända till Saranda i söder. Bland annat områdena kring Durres och Saranda är relativt trygga. Även de historiska städerna i inlandet såsom Kruja, Korça och Gjirokaster samt stränderna vid sjön Ohrid är fridsamma turistmål. Den allmänna inställningen till turister är positiv eftersom turismen är ny i området.

Brottsligheten
--------------
Säkerheten är i allmänhet god, särskilt i Tirana. Brottslighet och våld förekommer inom vissa områden, men det är sällan utlänningar som drabbas. I kollektivtrafiken och på livliga platser lönar det sig att se upp för ficktjuvar. Var uppmärksam och förvara värdeföremål på säkert ställe.

Bilstölder är fortsättningsvis rätt vanliga. Gör inte motstånd om du blir utsatt för en våldsam bilkapning.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Trafikkulturen avviker från den finländska. Vägarnas dåliga skick och våghalsigt beteende i trafiken orsakar farliga situationer. Undvik att köra då det är mörkt.

Naturförhållanden
-----------------
Albanien är beläget i ett seismiskt aktivt område där jordbävningar kan förekomma. Information om jordskalv finns till exempel på Seismologiska institutets webbplats: www.seismo.helsinki.fi/ eller på Albanian Institute of GeoSciences, Energy, Water and Environments webbplats: www.geo.edu.al/newweb/?gj=gj2.

På sommaren förekommer det skogsbränder i Albanien och de sprids av torrt, hett och blåsigt väder. Avlägsna dig från skogsbrändernas närhet. Brandkåren har inte alltid kapacitet att släcka bränderna snabbt.

Störtregn kan också förekomma och då kan regnvattnet och leran från bergen förorsaka översvämningar i låglänta trakter.

Hälsoläget
----------
Den offentliga hälsovården når inte upp till västerländsk standard och nivån på sjukhusens utrustning är låg. Privata läkarstationer är bättre utrustade.

Heltäckande reseförsäkring behövs. Det är dyrt och svårt att ordna med hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har en heltäckande reseförsäkring.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument formin.finland.fi/pass

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, AtenHatziyianni Mexi 5
115 28 ATHENS
GREECE+30 210 725 5860sanomat.ATE@formin.fi www.finland.gr
www.facebook.com/FinnishEmbassyAthens

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.