Tjänster för resenärer

15.2.2019

Förenta staterna: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Tryggt resmål. Heltäckande reseförsäkring rekommenderas. Reservera tid på flygplatserna.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Resenärer uppmanas att vara uppmärksamma på sin omgivning. Risk för internationell terrorism finns. Myndigheterna upprätthåller beredskapen med tanke på eventuella terrordåd, bland annat på flygplatser och i stora städer.

Det är de lokala myndigheterna som har det primära ansvaret för personsäkerheten och man måste följa deras anvisningar. Man får aktuell information om situationen gällande terrorism och andra hot på webbplatsen för USA:s säkerhetsdepartement, Department of Homeland Security: www.dhs.gov/ och genom att följa lokala nyheter. Gränsmyndigheten US Customs and Border Control svarar för rese- och gränssäkerheten i Förenta Staterna: www.cbp.gov/.

Nödnumret i hela Förenta staterna är 911 (kostnadsfritt).

Brottsligheten
--------------
Normal försiktighet är på sin plats. Förvara inte pass, pengar eller andra värdeföremål i bilen, det lönar sig att ha dem på ett säkert ställe under hela resan.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Det är svårt att förflytta sig utan bil i USA, och en ändamålsenlig försäkring behövs om du hyr bil. Information om delstaternas promillegränser, säkerhetsbältesbestämmelser, hastighetsbegränsningar och mobiltelefonpolicy hittar du här: www.ghsa.org/html/stateinfo/laws/impaired_laws.html

Det är ofta rusning på de internationella flygplatserna i USA och därför är det skäl att reservera tillräckligt mycket tid. På grund av säkerhetskontrollerna kan gränsprocedurerna ta flera timmar, både vid inresa och vid utresa.

Naturförhållanden
-----------------
I USA förekommer exceptionella väderfenomen, såsom snöstormar, värmeböljor, översvämningar, skogsbränder, virvelstormar (tornado) och orkaner, året om. Tornadosäsongen i Mellanvästern infaller i april-juni och orkansäsongen på amerikanska östkusten och i Karibien i juni-november.

När exceptionella väderfenomen hotar ska man följa med de lokala myndigheternas information och lyda deras direktiv. Information hittar man på följande webbplatser: federala väderlekstjänsten www.weather.gov/ , eller National Hurricane Center www.nhc.noaa.gov/

På västkusten kan det förekomma jordbävningar. De flesta av dem är så små att de inte märks på jordytan. Om en kraftigare jordbävning inträffar ska man följa myndigheternas anvisningar. Man kan i förväg bekanta sig med The Earthquake Country Alliance webbplats www.earthquakecountry.info/roots/

Departement of Forestry and Fire Protection har mer information om skogsbrandområden på sin webbplats www.fire.ca.gov/

Hälsoläget
----------
För eventuella sjukdoms- och olycksfall rekommenderas att man före resan tecknar en täckande reseförsäkring, eftersom sjukvårdskostnaderna i USA är mycket höga.

På webbplatsen för Förenta staternas smittskyddsmyndighet Centers for Disease Control and Prevention (CDC) www.cdc.gov/ hittar du aktuell information om smittsamma sjukdomar i landet och de lokala myndigheternas rekommendationer.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Finländare som reser i USA är underställda amerikansk lagstiftning. Man kan få betydande straff för motstånd mot tjänsteman, till exempel i samband med arrestering.

Gränsen för när man blir myndig och vilka rättigheter man får varierar mellan delstaterna. I många delstater blir man myndig vid 18 års ålder, men den straffrättsliga gränsen går vid 16 år. Åldersgränsen för att köpa alkohol är i regel 21 år, vilket är bra att komma ihåg om man köper eller dricker alkoholhaltiga drycker. Lagstiftningen gällande alkohol varierar mellan delstaterna och följderna för överträdelser eller störande beteende under alkoholpåverkan kan vara stränga (t.o.m. arrestering).

Det är olagligt att föra in alla typer av narkotika i landet.

Det är praxis att lämna dricks i USA. I restauranger och när man åker taxi ska dricksen vara 15-20 procent av slutsumman.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, Washington3301 Massachusetts Avenue NW
WASHINGTON, D.C., 20008
UNITED STATES OF AMERICA+1 202 298 5800sanomat.was@formin.fi www.finland.org
www.facebook.com/FinnEmbassyDC/
twitter.com/FinnEmbassyDC
instagram.com/finnembassydc/ Finlands generalkonsulat, New York605 Third Avenue
35 Floor
NEW YORK, NY 10158
UNITED STATES OF AMERICA+1 212 750 4400sanomat.nyc@formin.fi www.finland.org
www.facebook.com/ConsulateGeneralFinlandNewYork
twitter.com/FinlandNY
instagram.com/finlandnewyork#
www.linkedin.com/company/consulate-general-of-finland-new-york Finlands generalkonsulat, Los Angeles11900 West Olympic Blvd, suite 580
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90064-1163
UNITED STATES OF AMERICA+1 310 203 9903sanomat.los@formin.fi www.finland.org
www.facebook.com/ConsulateGeneralFinlandLosAngeles
twitter.com/finlandla
www.instagram.com/finlandlosangeles/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.