Tjänster för resenärer

25.1.2018

Bahrain: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Säkerhetsläget är fortfarande instabilt. Följ det samhälleliga lägets och säkerhetslägets utveckling i Bahrain och i regionen. Beakta uppföranderegler med grund i islam. Förebered dig på långa väntetider vid ankomsten till landet.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Aktuellt
--------
Vissa länder, bland dem Bahrain, bröt sina relationer med Qatar den 5 juni 2017. Detta har konsekvenser för fartygs- och flygtrafiken mellan Bahrain och Quatar. Resenärer uppmanas kontakta sin researrangör för aktuell information.

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Säkerhetssituationen i Bahrain är fortsättningsvis instabil. Det förekommer demonstrationer och det har rapporterats om sammandrabbningar mellan säkerhetstrupper och demonstrater. Förutom i byarna kring huvudstaden Manama förekommer det demonstrationer också i staden.

Terrorrisken är relativt hög. Det har skett bombattacker i landet. Undvik områden där det rapporterats sammandrabbningar och attacker. Var särskilt uppmärksam på offentliga platser och på landsvägen och undvik stora folksamlingar och demonstrationer. Terrorrisken bör beaktas när man reser till landet.
Västerländska resenärer ska förbereda sig på att allas pass samlas in för att granskas på flygplatsen i Manama, och det kan enligt erfarenhet räcka ett par timmar. Myndigheterna har inte uppgett orsaken till denna åtgärd.

Det finns ingen finsk ambassad eller finskt konsulat i Bahrain. Finlands ambassad i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten ger mer information.

Brottsligheten
--------------
Det förekommer lite brottslighet i landet. Turister bör ändå iaktta normal försiktighet.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Hälsoläget
----------
En heltäckande reseförsäkring är nödvändig.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Bahrain är ett muslimskt land, där det är skäl att uppträda konservativt, till exempel undvika att uppträda berusad, klä sig utmanande eller kyssas och kramas på offentliga platser. I vissa fall tillämpas sharialagar. Enligt sharia klassas bland annat alkoholanvändning, utomäktenskapliga relationer och homosexualitet som brott. Även att ”klä sig opassande med tanke på sitt kön” är förbjudet.

För narkotikabruk kan man dömas till döden och innehav också av mycket små mängder narkotika kan ge stränga straff.

Man bör förhålla sig med tillbörlig respekt till landets myndigheter.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument formin.finland.fi/pass
Bahrains närmaste ligger i Berlin. bahrain.visahq.de/embassy/germany/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, Abu DhabiAl Masaood Tower, 12th floor, office 1202
Hamdan Street
ABU DHABI
UNITED ARAB EMIRATES+971 263 289 27 consulate.abo@formin.fi www.finland.ae/
www.facebook.com/FinnishEmbassyAbuDhabi
twitter.com/FinlandEmbUAE

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.