Tjänster för resenärer

21.9.2018

Madagaskar: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Fortsättningsvis instabilt politiskt efter kuppen år 2009. Resenärer uppmanas vara försiktiga särskilt i Antananarivo, de största städerna samt i landets södra och sydvästra delar. Böldpest- och lungpest förekommer.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Det politiska läget är fortfarande instabilt på grund av kuppen år 2009, trots att landet återgick till demokrati år 2014. Oroligheter kan tidvis blossa upp. Säkerhetsläget har försvagats i städerna samt i landets södra och sydvästra delar. Undvik stora folkmassor, demonstrationer och onödig vistelse i städernas centrum, särskilt i Antananarivo. Undvik att övernatta på landsbygden. Följ lokala medier dagligen och undvik att röra dig ute då det är mörkt om det inte är nödvändigt. Vi rekommenderar att du har en kopia av passet med dig när du rör dig utomhus. Lämna alla värdeföremål i ett förvaringsfack på hotellet.

Om du växlar pengar i ett växlingskontor, särskilt på flygplatsen i Antananarivo, lönar det sig kontrollera att du får rätt summa.

Nödnummer
Polisen: 17 (117 från mobil)
Ambulans: +261 20 22 357 53
Brandbil: 18 (118 från mobil)

Särskilda säkerhetsrisker
-------------------------
Risken för kidnappningar håller på att öka. Sedan januari 2014 har åtminstone fem utlänningar kidnappats och lösenpengar begärts i Antananarivo-området.

Brottsligheten
--------------
Brottsligheten är utbredd i hela landet. Fickstölder, rån och bilkapningar sker ofta och kidnappningarna håller på att öka. Undvik Antananarivos centrum, likaså Ankatso-området, Avenue de L’Independencea, Ambohijatovo, Analakely, Bohorika, Isoraka, Ampasamandika, 67 Ha, Isotry och närheten av arméns baracker, i norr särskilt Nosy Be och Antsohihy, i söder triangeln Ihosy, Tuléar och Fort Dauphin.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Trafiken i huvudstaden Antananarivo är kaotisk, gatorna är smala och branta, och kärror dragna av människor eller bufflar rör sig bland bilarna. Utanför huvudstaden kan vägarna vara i väldigt dåligt skick och i synnerhet under regnperioden och orkansäsongen kan vägar och broar spolas bort. Det lönar sig att undvika att köra bil när det är mörkt, beväpnade rån sker emellanåt.

Naturförhållanden
-----------------
Klimatet är milt. Regnmängden varierar mycket från regnskogarna på östkusten till de torra och karga områdena i söder. Orkansäsongen infaller vanligtvis i januari-mars och orkanerna kan i värsta fall förstöra vida områden, särskilt vid kusten. Om du befinner dig i ett område som förutspås drabbas av en orkan, följ de lokala anvisningarna. Under en orkan är bland annat flygplatser och hotell stängda. Reservera vatten och livsmedel för flera dagar.

Turismen är främst koncentrerad till de små öarna vid kontinentens nordöstra och nordvästra kuster samt till naturparkerna.

Hälsoläget
----------
Bland annat malaria, snäckfeber (bilharzios), tuberkulos, rabies samt böld- och lungpest förekommer på Madagaskar. Pest har förekommit i flera av landets 112 förvaltningsområden. Människor har smittats av råttor, som söker sig till bebyggda trakter på grund av skogsavverkning. Ungefär 90 procent av fallen är lungpest. Böldpest kan förvandlas till lungpest och då sprids smittan med hostningar, det vill säga droppsmitta. Lungpesten är den dödligaste pestformen. Om man inte får vård är dödligheten hundraprocentig, men med hjälp av vård kan dödligheten sjunka till 50-90 procent av de smittade. Det bedöms att över sex procent av befolkningen har syfilis.

Sjukvården håller inte någon hög standard utanför huvudstadsregionen. På sjukhusen i huvudstadsregionen finns utländska specialläkare men standarden varierar. Använd i mån av möjlighet sjukvården i Sydafrika eller på Reunion.

Drick bara buteljerat eller kokt vatten, undvik is.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
På Madagaskar, särskilt i avsides belägna trakter, finns det många olika föreställningar och lokala sedvänjor (fady) som kan innebära att vissa saker är förbjudna för utlänningar; det kan gälla områden, maträtter, klädsel, osv. Om du reser i sådana områden vänd dig till en lokalguide för att ta reda på tabun.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, MaputoAvenida Julius Nyerere,1128
MAPUTO
MOZAMBIQUE+258 214 824 00 sanomat.MAP@formin.fi www.finland.org.mz
www.facebook.com/FinnishEmbassyMaputo/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.