Tjänster för resenärer

17.10.2018

Barbados: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Ett relativt tryggt resmål. Orkansäsong i juni-november.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Barbados är en politiskt stabil östat.

Det lönar sig att förvara pass och värdeföremål i ett förvaringsfack. Växla valuta i små rater i växelkontor som är skyddade för utomstående blickar. Bär bara med dig ditt kreditkort om du vet att du kommer att behöva det.

De allmänna nödnumren: polisen 211, brandkåren 311, ambulans 511.

Brottsligheten
--------------
Även om Barbados är ett relativt tryggt resmål är det bra att vara normalt försiktig. Undvik att röra dig på öde och avsides belägna platser och stränder.

Polisen på Barbados: Royal Barbados Police Force:
www.facebook.com/royal.barbados.police.force
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Barbados har vänstertrafik. Trafiksäkerheten är dålig, särskilt på landsvägarna. Vägarna är krokiga och smala och trafikmärken och skyltar är ofta bristfälliga. Under regnperioden försämras vägarnas skick märkbart.
Undvik att köra på natten. Håll dörrarna låsta och fönstren stängda medan du kör.

Busstrafiken kompletteras av privata, vita skåpbilar. Det kan vara riskabelt att anlita dem, särskilt på grund av deras farliga körsätt

Naturförhållanden
-----------------
Havsströmmarna är kraftiga vid östkusten.

Orkansäsongen pågår från juni till slutet av november. Stormar och störtregn kan orsaka nödläge i flera delar av landet, särskilt vid kusten och i bergen.

Information om väderförhållanden och orkaner finns på Barbados meteorologiska instituts (The Barbados Meteorological Services) webbplats ( www.barbadosweather.org/ ) samt på Förenta staternas National Hurricane Centers webbplats ( www.nhc.noaa.gov/ ).

Östra Karibien ligger i ett seismiskt aktivt område på gränsen mellan kontinentalplattorna.

Barbados är ingen vulkanisk ö, men i dess närhet finns flera öar som är vulkaniska, och därför är ön utsatt för faror som beror på vulkanutbrott. I april 2017 upptäcktes att den enda undervattensvulkanen som är aktiv i östra Karibien, Kick’em Jenny, har ökad seismisk aktivitet. Kick’em Jenny är belägen 8 km norr om Grenada.

Information om jordbävningar och vulkaners aktivitet i området finns på en webbplats som upprätthålls av University of West Indies’ seismologiska forskningscenter ( uwiseismic.com/ ).

Barbados befolkningsskyddsmyndighet: Department of Emergency Management: dem.gov.bb/

Hälsoläget
----------
Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Alla resenärer bör ha en heltäckande reseförsäkring. Nivån på privata läkarstationer och sjukhus är acceptabel, men i den offentliga sjukvården finns stora brister. På landsbygden och i avlägsna trakter är det ont om service.

Om du behöver sjukhusvård rekommenderar vi att du genast kontaktar ditt eget försäkringsbolag. Sjukhusen accepterar i allmänhet inte en reseförsäkring som betalningsförbindelse utan kräver ett kreditkort..

Aktuell information:
Barbados hälsovårdsministerium: www.health.gov.bb/
Pan American Health Organization: www.paho.org/hq
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Det uppfattas som sårande att bära kamouflagemönstrade kläder.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Ambulerande ambassadören för KaribienKyrkogatan 12
00170 HELSINGFORS
FINLANDASA-34@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.