Tjänster för resenärer

6.2.2019

Mauritius: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Utvecklat, politiskt stabilt land. Orkaner kan förekomma i november-maj. Chikungunyafeber och denguefeber kan förekomma i oktober-maj.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Mauritius är utvecklat och politiskt stabilt. Massturism främjas inte, många hotell och tjänster är femstjärniga. De allmänna nödnumren är 112 och 999.

Brottsligheten
--------------
Ficktjuvar är vanliga särskilt i de populära turistområdena Port Louis, Grand Baie och Flic en Flac.
Polisens webbplats: police.govmu.org/
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Mauritius har vänstertrafik. Se upp för fotgängare och motorcyklar utan lampa om du kör bil i mörkret.

Naturförhållanden
-----------------
Klimatet är varmt och milt. Regnperioden varar från januari till maj och då är störtregn, orkaner och jordskred möjliga.

Hälsoläget
----------
Chikungunyafeber och denguefeber kan förekomma på Mauritius under de varma månaderna oktober-maj. Om du kommer till landet från ett område där gula febern förekommer måste du visa upp intyg över vaccination mot gula febern.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Smuggling och handel med narkotika kan leda till livstids fängelsestraff (upp till 45 år).

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, Pretoria628 Leyds Street, Muckleneuk
0002 PRETORIA
SOUTH AFRICA+27 12 343 0275sanomat.pre@formin.fi www.finland.org.za/sv
www.facebook.com/FinnishEmbassyPretoria
twitter.com/FinEmbPretoria
www.instagram.com/finlandinsouthafrica

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.