Tjänster för resenärer

30.1.2019

Belize: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Avvikande risknivå
------------------
Belize: Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Relativt stabilt säkerhetsläge men brottsligheten är utbredd. Var särskilt försiktig i Belize City. Orkansäsong i juni–november.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Belize är politiskt relativt stabilt, men landets ekonomi är skuldsatt och utsatt för störningar. I Belize City är säkerhetsläget dåligt och våldsam brottslighet vanlig. Undvik särskilt att gå omkring i staden ensam eller när det är mörkt. Vid gränsen mellan Guatemala och Belize förekommer mycket brottslighet.

Pass, biljetter, värdefulla smycken och stora penningsummor bör förvaras i hotellets säkerhetsfack. Kreditkort bör man endast ha med sig då man vet att man behöver det.

Det är bra att ta kopior av de viktigaste dokumenten såsom pass, kreditkort och flygbiljetter och förvara dem skilt från originalen, skanna dem och skicka kopiorna till din e-post. Om passet förkommer eller blir stulet ska det anmälas till den lokala polisen.

Brottsligheten
--------------
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Trots att avstånden är korta kan resor utanför de två huvudvägarna vara mycket långsamma och otrygga på grund av det dåliga vägnätet. Särskilt under regnperioden från juni till november är det besvärligt att ta sig fram. Trafikolyckor inträffar ofta.

Naturförhållanden
-----------------
Under orkansäsongen från början av juni till slutet av november kan det förekomma orkaner och översvämningar. Orkansituationen kan följas med på orkancentrets webbplats: www.nhc.noaa.gov/. Om en orkan hotar ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar.

Hälsoläget
----------
Denguefeber som sprids av myggor förekommer tidvis.

Var noga med livsmedelshygienen.

Skaffa heltäckande reseförsäkring.

Vid sjukdomsfall som kräver vård på sjukhus är det bäst att genast kontakta det egna reseförsäkringsbolaget, eftersom sjukhusen vanligen inte direkt accepterar en finländsk reseförsäkring som garanti för betalning, utan ber om patientens kreditkort.

För mera information:
Belizes hälsovårdsministerium: health.gov.bz/www/
Pan American Health Organization: www.paho.org/hq/
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Narkotikabrott kan leda till långa fängelsestraff I Belize. Landets lagstiftning tillåter att homosexuella vägras inresa.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, MexikoMonte Pelvoux 111, 4. piso
Colonia Lomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
11000 CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO+52 55 5540 6036sanomat.MEX@formin.fi www.finlandia.org.mx
www.facebook.com/EmbajadadeFinlandiaMexico
twitter.com/EmbFinMexico
www.instagram.com/finlandiaenmexico/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.