Tjänster för resenärer

8.6.2018

Myanmar: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Avvikande risknivå
------------------
Kachin: Undvik icke nödvändiga resor
Rakhine: Undvik icke nödvändiga resor
Shan: Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Kachin: Undvik resor som inte är nödvändiga till delstatens norra delar. Shan: Undvik resor som inte är nödvändiga särskilt till delstatens norra delar (undantaget Lashio). Rakhine: undvik alla resor till norra Rakhine. Också i staden Sittwe förekommer demonstrationer som kan rikta sig mot utlänningar. De politiska spänningarna och oroligheterna kan snabbt eskalera. Undvik demonstrationer och folksamlingar. Fotografera och videofilma inte poliser, militärer, demonstrationer eller militära anläggningar.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Trots att den politiska situationen stabiliserats är oroligheter möjliga. Vid demonstrationer ökar risken för våld. I Myanmar har den senaste tiden förekommit oroligheter mellan olika religionssamfund. I olika delar av landet kan det då och då träda i kraft regionala undantagsbestämmelser.

Ta reda på läget på ditt resmål före du åker. Till ett flertal områden behövs fortfarande ett skilt resetillstånd. De som tänker resa runt i landet uppmanas att (hos landets myndigheter) kontrollera var det är tillåtet att röra sig. I konfliktområden kan det finnas risk för landminor.

Kontrollera förteckningen över områden där utlänningar behöver ett särskilt tillstånd för att resa på webbplatsen för Myanmars ministerium för migration och befolkning (Ministry of Immigration and Population)
www.mip.gov.mm/restricted-areas-for-foreigners-tourist-travelling-in-the-country/

Särskilda säkerhetsrisker
-------------------------
Till vissa delar av Myanmar behövs skilt resetillstånd. I oklara fall kan du kontakta Finlands ambassad i Yangon.

Brottsligheten
--------------
Brott som riktas mot utlänningar är ovanliga i Myanmar, men allt eftersom turismen växer ökar egendomsbrotten.

Myanmar är det näst största producentlandet av opium i världen. Huvuddelen av vallmoodlingen och opiumproduktionen sker i delstaten Shan. Straffen för innehav och försäljning av narkotika kan vara mycket stränga.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Trafiken i Myanmar är primitiv och farlig och under de senaste månaderna har den ökat avsevärt. Stor försiktighet rekommenderas och speciellt fotgängare bör vara försiktiga då de går över gator. Observera att om en trafikolycka inträffar är det bara vissa sjukhus som tar emot skadade för vård. Särskilt under regntiden mellan maj och oktober kan vägar, broar och tågskenor ta skada. Bilarna är ofta i dåligt skick och förarnas körkunskaper kan vara skrala. Åk på landsvägarna enbart under dagtid.

Det finns många områden i Myanmar som saknar mobilnät; där varken mobiltelefoner eller internetuppkoppling fungerar över huvudtaget. Roaming från finländska mobilabonnemang fungerar beroende på nätverk.

Naturförhållanden
-----------------
Det förekommer jordbävningar i Myanmar. Vi uppmanar alla resenärer att följa de lokala myndigheternas anvisningar i farliga situationer och att bekanta sig med evakueringsplanen på hotellet, eller sin inkvartering, samt följa researrangörens information om naturförhållandena.

Information om vädret hittar du på Severe Weather Information Center ( severe.worldweather.org/ ) och Department of Meteorology and Hydrology ( www.dmh.gov.mm ).

Hälsoläget
----------
Undvik att äta i gatukök. Hygiennivån är låg. Ta för säkerhets skull med dig medicin mot magsjuka.
Nivån på sjukhusen är låg. Parami International Clinic i Yangon som administreras av det thailändska sjukhuset Samitivej International är ett sjukhus som används mycket av utlänningar som bor i Myanmar. Vi rekommenderar att resenärer tar med sig mediciner för eget behov och första hjälpen-utrustning. Det är skäl att bära med sig passet utanför Yangon. En eventuell evakuering till utlandet för vård kan ske bara om passet är med.

Det finns områden i Myanmar där risken för malaria och denguefeber är större än normalt.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
I Myanmar kan man dömas till dödsstraff för tillverkning av, smuggling av eller handel med narkotika. Straffen är långa också för innehav av mycket små mängder.

Fotografering av myndigheter och personer i tjänsteuniform t.ex. soldater är förbjudet och straffbart.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument formin.finland.fi/pass

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, YangonNordic house, No.3,
Pyay Road, 6 Miles,
Hlaing Township
YANGON
MYANMARsanomat.YAN@formin.fi myanmar.finland.fi
www.facebook.com/FinlandEmbassyYangon Finlands ambassad, BangkokAthenee Tower, 14th floor
63 Wireless Road (Witthayu)
Lumpini, Pathumwan
BANGKOK 10330
THAILAND+66 220 787 00 sanomat.BAN@formin.fi www.finland.or.th
blogit.ulkoministerio.fi/kaakkois-aasia/
www.facebook.com/finnishembassybangkok
twitter.com/FinEmbThai

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.