Tjänster för resenärer

8.1.2019

Oman: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Det allmänna säkerhetsläget är lugnt. Respektera lokala seder.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Säkerhetsläget i Oman är fortsättningsvis lugnt. Det är ändå bra att resenärer är normalt vaksamma.

Det allmänna nödnumret är 999.

Brottsligheten
--------------
Brottslighet som berör utlänningar är ovanligt i Oman.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Körkulturen i Oman är annorlunda än i Europa och man ska vara mycket försiktig i trafiken. De allmänna transportmedlen är begränsade.

Naturförhållanden
-----------------
Det finns risk för jordbävningar, speciellt i nordöstra delen av landet.

Hälsoläget
----------
Det finns inte någon större risk för smittsamma sjukdomar i Oman och hälsovårdstjänsterna är av hög kvalitet. De flesta västerländska läkemedel finns att köpa.

Det är dyrt och svårt att arrangera hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har heltäckande reseförsäkring.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Oman är ett relativt liberalt muslimskt land, och de sociala koderna beror mycket på var i landet man rör sig. I stora städer och på turistorter är man mera liberal.

Till exempel när det gäller klädsel så kan man gå klädd i shorts och bikini på stränder och hotellområden, men det är bäst att klä sig mera anständigt på andra platser. Kvinnor borde ha kjol eller byxor som åtminstone täcker knäna och blusar som täcker axlarna, och män bör ha långbyxor på offentliga platser. Alkohol får förtäras i hotell, restauranger och barer men inte offentligt. Offentliga ömhetsbetygelser ska också undvikas. Hotellen godkänner inte alltid att ogifta par bor i samma rum.

Tänk på att bönetiderna förorsakar begränsningar.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/
Oman har meddelat att landet tar i bruk ett elektroniskt system för visumansökningar och det är osäkert om det i framtiden beviljas visum också på flygplatsen. Aktuell information om visum till Oman finns på webbplatserna www.omanairports.co.om/Page.aspx?MID=26&PGID=67 och evisa.rop.gov.om/

Aktuell information om visumärenden ger också Omans ambassad i Berlin:
Embassy of Oman
Clayallee 82
D-14195 Berlin
Germany
Tel. +49 30 810050
Fax: +49 30 81005199
E-post: botschaft-oman@t-online.de
Webbplats: www.mofa.gov.om

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, RiyadhDiplomatic Quarter
P.O: Box 94363
RIYADH 11693
SAUDI ARABIA+966 114 881 515 sanomat.RIA@formin.fi www.finland.org.sa

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.