Tjänster för resenärer

20.12.2018

Panama: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Avvikande risknivå
------------------
Darién: Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Åk inte till provinsen Darién annat än på organiserade gruppresor. Undvik gränstrakterna mellan Panama och Colombia. Orkansäsong i juni-november.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Panama är ett relativ tryggt land att resa i men försiktighet är på sin plats.
Demonstrationer kan urarta i oroligheter. Rör dig inte ensam på gatorna när det är mörkt. Det är bäst att resa mellan städer bara på dagtid.

Till provinsen Darién rekommenderas endast gruppresor med flyg med pålitliga researrangörer, och endast till områden som bevakas av polisen i Panama.

Förvara pass och värdeföremål i hotellets förvaringsfack. Växla valuta i sådana växelkontor där man är skyddad från utomståendes blickar, och helst små summor åt gången. Ta med dig kreditkort bara då du vet att du kommer att behöva det.

Det allmänna nödnumret i Panama är 911.

Panamas turistorganisation: www.atp.gob.pa/

Brottsligheten
--------------
Fickstölder är vanliga där det förekommer turister.

Det är mycket riskabelt att resa i gränstrakten mellan Panama och Colombia, både till sjöss och på land. I Darién och särskilt i området mellan staden Yaviza och Colombias gräns förekommer våldsamheter, kidnappningar och mord i anslutning till narkotikahandel och annan kriminell verksamhet. Undvik resor till gränstrakterna.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Vägarna är i relativt gott skick i landet, förutom i provinsen Darién där de flesta vägarna saknar beläggning. Under regnperioden försämras vägarnas tillstånd avsevärt.

Undvik att köra bil på natten. Håll bilens fönster stängda och dörrarna låsta när du kör.

Panamas trafikmyndighets webbplats: www.transito.gob.pa

Naturförhållanden
-----------------
Havsströmmarna är kraftiga vid Stilla havets kust. Det finns sällan badvakter eller varningsskyltar på stränderna.

Orkansäsongen pågår från juni till slutet av november. Då kan orkaner och hällregn förorsaka nödtillstånd i flera delar av landet, särskilt vid kusten och i bergstrakter.

Om en orkan hotar är det viktigt att man följer de lokala myndigheternas information och deras instruktioner. Man kan följa med orkaners utveckling på National Hurricane Centers webbplats: www.nhc.noaa.gov/index.shtml?epac

Jordskalv kan inträffa i Panama. Information om dem hittas på Panamas universitets webbplats: www.panamaigc-up.com

Befolkningsskyddsmyndigheten i Panama, Sistema Nacional de Protección Civil: www.sinaproc.gob.pa

Hälsoläget
----------
Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Alla resenärer uppmanas att skaffa täckande reseförsäkring. Privata läkare och sjukhus håller relativt hög standard men den allmänna sjukvården har stora brister. På landsbygden och i avlägsna trakter finns endast begränsade hälsovårdstjänster.

Om du behöver sjukhusvård är det bäst att genast kontakta ditt försäkringsbolag. Sjukhusen godtar vanligtvis inte reseförsäkring som garanti för betalning utan kräver kreditkort.

För mera information:
Panamas hälsovårdsministerium: www.mins.gob.pa/
Pan American Health Organization: www.paho.org/hq/
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, BogotaCalle 116 No. 7 - 15
Piso 12
110111 BOGOTÁ D.C.
COLOMBIAsanomat.BOG@formin.fi colombia.finland.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.