Tjänster för resenärer

13.2.2019

Burundi: resemeddelande

Risknivå
--------
Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Undvik alla resor till Burundi. Finländare som befinner sig i Burundi uppmanas att lämna landet. Det har skett sammandrabbningar mellan oppositionens anhängare och landets säkerhetstrupper. Attacker med koppling till internationell terrorism kan förekomma. Burundi har deltagit i fredsbevarande operationer i Somalia, och den militanta islamistiska organisationen Al-Shabaab har hotat attackera Burundi.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Det allmänna säkerhetsläget är dåligt. Det gjordes ett misslyckats försök till statskupp i maj 2015 och sedan dess har läget varit instabilt.

Våldsamma, väpnade sammandrabbningar har förekommit i hela landet sedan maj 2015, särskilt i huvudstaden Bujumbura. Väpnade rån mot banker och växelkontor har blivit vanligare.

Brottsligheten
--------------
Det finns fortfarande gott om vapen, beväpnade rebellrörelser och kriminella grupper i landet till följd av inbördeskriget 1993-2006. Var försiktig då du rör dig utomhus. Det finns småbrottslighet på gatorna som kan vara våldsam, till exempel i samband med att man tar ut pengar ur bankautomater, men dagtid kan man röra sig ute bara man är försiktig. Det är farligt att röra sig till fots efter mörkrets inbrott. Kör inte heller bil utanför städerna när det är mörkt.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Trafikkulturen är skaplig, men man ska ändå vara försiktig när man kör. I Bujumbura är trafiken tidvis mycket kaotisk. På landsbygden är vägarna smala och slingrande på grund av den kuperade terrängen. De stora vägarna är asfalterade.

Bilvägarna längs med Tanganyikasjöns strand är farliga, de är i dåligt skick och har inga skyddsräcken ens på de allra brantaste ställena.

Hälsoläget
----------
Hälsovården är dålig. Det är dyrt och svårt att ordna med hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har en heltäckande reseförsäkring.

Det utbryter tidvis ebolaepidemier i Burundis grannländer, vilket kan påverka inresa i landet. Världshälsoorganisationen WHO och Institutet för hälsa och välfärd har aktuell information på sina webbplatser:
www.who.int/ebola/en
thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/sjukdomar-och-mikrober/virussjukdomar/hemorragisk-feber-viral/ebola
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
I Burundi måste alla kunna legitimera sig vid behov.

Fotografera inte flygplatser, militära mål eller statliga byggnader.

Straffen för innehav, bruk eller smuggling av narkotika är mycket stränga. Man kan bli omedelbart arresterad om man kör under påverkan av rusmedel.

Homosexuella förbindelser är kriminaliserade och belagda med bötes- och fängelsestraff.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, Dar es-SalaamEmbassy of Finland
Mirambo Street/Garden Avenue
DAR ES SALAAM
TANZANIA+255 22 2212 400sanomat.dar@formin.fi www.finland.or.tz
www.facebook.com/FinnishEmbassyDarEsSalaam
twitter.com/ @FinnishEmbTZ

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.