Tjänster för resenärer

16.1.2019

Dominikanska republiken: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Var allmänt uppmärksam. Gränsen mot Haiti är otrygg Orkansäsong i juni–november. Undvik resor som inte är nödvändiga till gränsen mot Haiti.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Dominikanska republiken är ett relativt tryggt resmål, men man ska ändå vara försiktig. Det förekommer rån och stölder också i populära turistområden. Gränsområdet mot Haiti i västra delen av landet är riskfyllt, och vi avråder därför från att resa dit om det inte är nödvändigt.

Demonstrationer förekommer tidvis och de kan bli våldsamma.

Förvara pass och värdeföremål i ett förvaringsfack. Växla pengar i små rater i växelkontor som är skyddade från utomstående blickar. Bär på dig kreditkort bara då du vet att du kommer att använda det.

Det finns ingen centraliserad nödcentralstjänst utanför Santo Domingo. I Santo Domingo är nödnumret 911, om man ringer från en lokal mobil eller fast anslutning. Resenärer ska i första hand kontakta Dominikanska republikens turistpolis (CESTUR) på tfn 1 809 200 3500.

Brottsligheten
--------------
Resenärer har råkat ur för stölder och rån i turistområdena och i större städer så det lönar sig att vara försiktig. Undvik att röra dig utanför hotellområdena och på öde platser när det är mörkt.

Servicenummer till Dominikanska republikens turistpolis (CESTUR): 1 809 200 3500, cestur.gob.do/
www.facebook.com/Cestur-MIDE-642352072464128/info/
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Trafiksäkerheten är relativt dålig, särskilt på landsvägarna. Motorcyklister orsakar ofta trafikolyckor. Under regnperioden försämras vägarnas skick märkbart.

Undvik att köra på natten. Håll dörrarna låsta och fönstren stängda medan du kör.
Officiella taxi är relativt trygga.

Kollektivtrafiken rekommenderas i allmänhet inte men privata bussbolag som trafikerar mellan olika städer är vanligtvis pålitliga.

Dominikanska republikens trafikministerium Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones: www.mopc.gob.do

Naturförhållanden
-----------------
Havsströmmarna är kraftiga i Macao. Det finns sällan strandvakter eller varningsskyltar på stränderna.
Orkansäsongen räcker från juni till slutet av november. Då kan stormar och störtregn orsaka nödläge i flera delar av landet, särskilt vid kusten och i bergen.

Om en orkan hotar är det viktigt att följa de lokala myndigheternas information och anvisningar. Man kan följa hur orkaner utvecklas på webbplatsen för Förenta staternas National Hurricane Center www.nhc.noaa.gov

Det finns en risk för jordbävningar särskilt vid öns norra kust. Information om jordbävningar: www.servir.net

Dominikanska republikens nödcentral Centro de Operaciones de Emergencias
coe.gob.do/

Dominikanska republikens befolkningsskyddsmyndighet: Defensa Civil Dominicana:
www.defensacivil.gob.do/

Hälsoläget
----------
Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Vi rekommenderar att alla resenärer har en heltäckande reseförsäkring. Nivån på privata läkarstationer och sjukhus är acceptabel, men det finns stora brister i den offentliga sjukvården. På landsbygden och i avlägsna trakter är det ont om service.

I sjukdomsfall som kräver sjukhusvård rekommenderar vi att du genast kontaktar ditt försäkringsbolag. Sjukhusen godtar i allmänhet inte en reseförsäkring som betalningsförbindelse utan kräver ett kreditkort.

Mera information:
Dominikanska republikens social- och hälsovårdsministerium: www.sespas.gob.do
Pan American Health Organization www.paho.org/
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Narkotikalagstiftningen är strikt och straffen för narkotikabrott stränga.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Ambulerande ambassadören för KaribienKyrkogatan 12
00170 HELSINGFORS
FINLANDASA-34@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.