Tjänster för resenärer

30.1.2019

Ecuador: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Aktuellt
--------
Du hittar mera information om zikaviruset som håller på att spridas i Latinamerika på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd: www.thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/sjukdomar-och-mikrober/zikavirus, och även nyheter om sjukdomens spridning på finska: blogi.thl.fi/web/infektiouutiset.

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Ecuador är ett relativt tryggt land för resenärer. Rån och stölder är ändå dagliga fenomen. Demonstrationer förekommer tidvis, och det lönar sig att undvika stora folkmassor. Ecuadors myndigheter avråder från resor närmare än 20 km från Colombias gräns, med undantag för staden Tulcan som är officiellt gränsövergångsställe. Det lönar sig att bevaka medier och att vara uppmärksam.

Brottsligheten
--------------
Fickstölder och rån är vanliga i de stora ecuadorianska städerna och på turistorterna, och tjuvarna är allt oftare beväpnade. På sistone har brottsligheten ökat speciellt i städerna Quito, Guayaquil och Manta. Dyrbara smycken, stora penningsummor och pass lönar det sig att förvara i hotellets kassaskåp. Ha en kopia av passet med dig hela tiden. I trängseln i allmänna transportmedel och på restauranger är det bäst att hålla sin väska eller ryggsäck på framsidan av kroppen. Bagagestölder är vanliga speciellt på busstationer och flygplatser.

Undvik att resa sent på kvällen och natten eftersom i synnerhet långfärdsbussar har utsatts för flera väpnade attacker på senaste tiden. När du sätter dig i en taxi ska du alltid kontrollera att det finns en registerdekal på bilens vindruta eller sidodörr där bilens nummer framgår. Under senare år har det flera gånger hänt att rånare i Ecuador har försökt droga sina offer. Därför ska man aldrig ta emot mat, drycker eller cigaretter av okända, hur vänliga de än verkar. Undvik stora folkmassor och demonstrationer. På fotbollsmatcher kan det förekomma kravaller.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Trafikkulturen i Ecuador är hetsig i jämförelse med den finländska och särskilt lokalbussarna kör väldigt fort. Vägarna är i relativt dåligt skick med undantag av huvudvägarna, och särskilt nattetid kan det vara farligt att resa.

Naturförhållanden
-----------------
Ecuador har ungefär 40 vulkaner. Flera av dem är aktiva och tre har nyligen haft utbrott. Bestig inte bergen Tungurahua eller Reventador eftersom där förekommer risk för utbrott.

Om det finns risk för eller inträffar en naturkatastrof, följ de lokala myndigheternas anvisningar samt meddelanden och instruktioner från Finlands ambassad i Lima.

Hälsoläget
----------
I Ecuador förekommer kolera, denguefeber, difteri, hepatit A, malaria, tuberkulos, tyfus och gula febern. Var mycket noga med hygienen för att undvika luftvägsinfektioner.

Du hittar information om zikavirusepidemin som pågår i Latinamerika på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd www.thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/sjukdomar-och-mikrober/zikavirus

De som reser till landets huvudstad Quito ska beakta att staden är mycket högt belägen, cirka 2 800 meter över havet, och att det därför finns risk att insjukna i höjdsjuka. Läkarvården kan vara dyr och det finns nödvändigtvis inte någon hälsovård att tillgå utanför de stora städerna.

Det är dyrt och svårt att ordna hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har heltäckande reseförsäkring. Om man reser till Galápagosöarna ska man kontrollera att reseförsäkringen ersätter evakuering eftersom sjukvården på öarna är mycket begränsad. Man måste förbereda sig på att först betala läkararvoden själv i Ecuador, eftersom de flesta läkarna inte godkänner betalningsförbindelser från utländska försäkringsbolag. Också av den här orsaken är det bra att ha ett internationellt kreditkort.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Straffen för brott är stränga, särskilt för narkotikabrott eller innehav av narkotika, och fängelseomständigheterna är usla. Ecuadors lag kräver att turister bär legitimation på sig hela tiden.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/
Barn under 18 år som reser ensamma, utan den ena föräldern eller med en tredje part, måste ha en kopia av sitt födelsebevis och ett skriftligt tillstånd där båda föräldrarna eller den ena frånvarande föräldern ger sitt barn ett officiellt tillstånd att resa ensamt. Det skriftliga tillståndet skall vara bestyrkt av en notarie och översatt till spanska.

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, LimaCalle La Santa María 120
San Isidro
15073 LIMA
PERU+51 122 244 66 sanomat.LIM@formin.fi www.finlandia.org.pe
www.facebook.com/suurlahetysto.lima /> twitter.com/EmbFinLima

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.