Tjänster för resenärer

16.10.2018

El Salvador: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Våldsamma brott är allmänna. Det är riskabelt att röra sig utomhus ensam eller på natten. Orkansäsong från juni till november.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
På grund av den omfattande narkotika- och gängbrottsligheten är säkerhetsläget dåligt i hela landet, också på turistorter. Brottslingarna använder sig ofta av våld och vapen.

Bergsklättrare och fotvandrare kan bli rånade i avlägsna områden. Undvik också öde stränder. Var speciellt försiktig när det är mörkt, det är mycket riskabelt att röra sig till fots.

Förvara pass och värdeföremål i hotellets förvaringsfack. Växla valuta i sådana växelkontor där man är skyddad från utomståendes blickar, och helst små summor åt gången. Ta med dig kreditkort bara då du vet att du kommer att behöva det.

Nödnumret i El Salvador är 911.

El Salvadors turistministerium: mitur.gob.sv/

Brottsligheten
--------------
I El Salvador förekommer mycket narkotika- och gängbrottslighet och brottslingarna använder sig ofta av vapen och våld. Också turister löper stor risk att råka ut för brott.

Rör dig inte utanför de centrala stadsdelarna när det är mörkt. Också San Salvadors gamla centrum är farligt, i synnerhet nattetid.

El Salvadors polis: Policia Nacional Civil: www.pnc.gob.sv/
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Mindre vägar är ofta i dåligt skick och kan vara farliga för bilister. Under regnperioden försämras vägarna avsevärt.

Undvik att köra bil när det är mörkt. På vägarna på landsbygden kan det finnas risk för bilkapningar och våldsamma överfall dygnet runt. Kör med låsta dörrar och stängda fönster.

Undvik att stanna vid olycksplatser eftersom de kan vara iscensatta.

Trafikpolisen i El Salvador: subdirecciondetransito.blogspot.com
Trafikministeriet i El Salvador: www.vmt.gob.sv

Naturförhållanden
-----------------
Havsströmmarna är kraftiga vid Stilla havets kust. Det finns sällan badvakter eller varnande skyltar på stränderna.

Orkansäsongen pågår från juni till november. Då kan orkaner och hällregn förorsaka nödtillstånd i flera delar av landet, särskilt vid kusten och i bergstrakter.

Om en orkan hotar är det viktigt att man följer de lokala myndigheternas information och deras instruktioner. Man kan följa med orkaners utveckling på National Hurricane Centers webbplats: www.nhc.noaa.gov/index.shtml?epac

Det finns aktiva vulkaner i El Salvador och jordskalv förekommer. Information om dem hittas på miljöministeriets webbplats: www.snet.gob.sv/ver/sismologia

Befolkningsskyddsmyndigheten i El Salvador: Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres proteccioncivil.gob.sv

Hälsoläget
----------
Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Alla resenärer uppmanas att skaffa täckande reseförsäkring. På landsbygden och i avlägsna trakter finns endast begränsade hälsovårdstjänster.

Om du behöver sjukhusvård är det bäst att genast kontakta ditt försäkringsbolag. Sjukhusen godtar vanligtvis inte reseförsäkring som garanti för betalning utan kräver kreditkort.

För mera information:
El Salvadors hälsovårdsministerium: www.salud.gob.sv/
Pan American Health organization: www.paho.org/hq/
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, MexikoMonte Pelvoux 111, 4. piso
Colonia Lomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
11000 CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO+52 55 5540 6036sanomat.MEX@formin.fi www.finlandia.org.mx
www.facebook.com/EmbajadadeFinlandiaMexico
twitter.com/EmbFinMexico
www.instagram.com/finlandiaenmexico/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.