Tjänster för resenärer

7.8.2018

Qatar: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Det lönar sig att följa den politiska utvecklingen i landet och dess närområden. Beakta islamiska etikettsregler.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Aktuellt
--------
En del länder, bl.a. Saudi-Arabien, Förenade Arabemiraten, Bahrain och Egypten bröt sina relationer till Qatar den 5 juni 2017. Situationen har följder för lands-, båt- och flygtrafiken till länderna. Flyg- och båttrafiken mellan t.ex. Quatar och Förenade Arabemiraten , Bahrain och Saudiarabien har dragits in tills vidare och landgränsen mot Saudiarabien har stängts. Förbindelserna till andra länder, t.ex. Finland, fungerar huvudsakligen normalt, men situationen kan påverka t.ex. flygtrafikens rutter. Resenärer uppmanas att kontakta researrangörerna för att få aktuell information.

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Allmänt taget är Qatar ett tryggt resmål. Den ovan nämnda politiska situationen har tillsvidare inte nämnvärt påverkat landets säkerhetsläge. Terrorrisken i landet är liten men tidvis har det meddelats om risk för terrorangrepp mot västerlänningar.

Finland har ingen ambassad och inget konsulat i Qatar. Du får mer information av Finlands ambassad i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten.

Ta vid behov kontakt med Finlands ambassad i Abu Dhabi.

Brottsligheten
--------------
Det finns förhållandevis lite brottslighet i Qatar. Resenärer bör ändå vara normalt försiktiga.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Hälsoläget
----------
Vi rekommenderar att du tecknar en heltäckande reseförsäkring innan resan.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Qatar är ett muslimskt land, där det är skäl att uppträda konservativt, till exempel undvika att uppträda berusad, klä sig utmanande eller kyssas och kramas på offentliga platser. I vissa fall tillämpas sharialagar. Enligt sharia klassas bland annat alkoholanvändning, utomäktenskapliga relationer och homosexualitet som brott. Även att ”klä sig opassande med tanke på sitt kön” är förbjudet. Graviditet utanför äktenskap kan leda till straff.

För narkotikabruk kan man dömas till döden och innehav också av mycket små mängder narkotika kan ge stränga straff.

Man bör förhålla sig med tillbörlig respekt till landets myndigheter.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/
Quatars närmaste ambassad är ligger i Moskva, e-post: moscow@mofa.gov.qa.

Quatars utrikesministeriums webbplats: www.mofa.gov.qa/en

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, Abu DhabiAl Masaood Tower, 12th floor, office 1202
Hamdan Street
ABU DHABI
UNITED ARAB EMIRATES+971 263 289 27 consulate.abo@formin.fi www.finland.ae/
www.facebook.com/FinnishEmbassyAbuDhabi
twitter.com/FinlandEmbUAE

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.