Tjänster för resenärer

12.2.2019

Rwanda: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Säkerhetsläget i Rwanda är relativt stabilt. Det finns risk för terrorattacker. Undvik folksamlingar. Undvik onödiga resor till gränstrakterna mot Burundi och Demokratiska republiken Kongo. Striderna i demokratiska republiken Kongo påverkar tidvis också Rwanda.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Brottsligheten
--------------
Brottsligheten är relativt blygsam och är man bara normalt försiktig kan man oftast undvika problem. Det förekommer vanlig småbrottslighet, såsom fickstölder och rån.

Om man åker bil ska man inte hålla handväskor och andra värdeföremål synliga och bildörrarna ska vara låsta. Man ska inte lämna något av värde i en parkerad bil.

Det är klokt att spara kvittot för betalat visum och en kopia på visumet under hela resan eftersom det vid behov underlättar utfärdandet av ett nytt visum.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Man bör inte röra sig ensam, i synnerhet inte efter skymningen.

Huvudvägarna är i gott skick med under regnperioden finns det risk för jordskred i bergstrakterna. Trafikolyckor inträffar särskilt när det är mörkt. Om det sker en bilolycka får man tag i trafikpolis i Kigali på nummer 113, men utanför huvudstaden lönar det sig att gå till närmaste polisstation.

Hälsoläget
----------
I Rwanda finns bara begränsad hälsovård att få. Man behöver en täckande reseförsäkring.

Det förekommer tidvis ebolaepidemier i Rwandas närområden. Dessa kan påverka gränsövergångarna. Du hittar aktuell information på webbplatserna för Världshälsoorganisationen (WHO) och Institutet för hälsa och välfärd:
www.who.int/ebola/en
thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/sjukdomar-och-mikrober/virussjukdomar/hemorragisk-feber-viral/ebola
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Plastpåsar som inte är biologiskt nedbrytbara är förbjudna. De kan till och med beslagtas när man anländer till Rwanda.

Det är förbjudet att fotografera statliga byggnader.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, Dar es-SalaamEmbassy of Finland
Mirambo Street/Garden Avenue
DAR ES SALAAM
TANZANIA+255 22 2212 400sanomat.dar@formin.fi www.finland.or.tz
www.facebook.com/FinnishEmbassyDarEsSalaam
twitter.com/ @FinnishEmbTZ

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.