Tjänster för resenärer

15.1.2018

Zambia: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Aktuellt
--------
Under den pågående regnperioden har det rapporterats om allt fler fall av kolera i Zambia. Det har påverkat butikernas, skolornas och myndigheternas öppettider. Ambassaden följer hur situationen utvecklas.

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Iaktta normal försiktighet. Landet är allmänt taget ett tryggt resmål.

Särskilda säkerhetsrisker
-------------------------
Beakta att Zambia är ett utvecklingsland med tropiskt klimat.

Brottsligheten
--------------
Det förekommer väpnade rån i Lusaka. Särskilt nattetid har det hänt att brottslingar följer bilar och tvingar dem att stanna. Vi uppmanar till försiktighet och rekommenderar att man håller dörren låst medan man kör och bara har med sig nödvändiga saker i bilen.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Vägarna är mestadels i gott skick, men man bör undvika att röra sig när det är mörkt. Se upp för vilda djur i trafiken. Det är skäl att beakta att det på vägarna ibland förekommer överraskande trafikfördröjningar och poliskontroller. Det kan tidvis vara brist på bränsle. Det är förbjudet att tala i mobiltelefon medan man kör bil.

Naturförhållanden
-----------------
Översvämningar kan förekomma under regnperioden. I synnerhet sidovägarna kan vara i dåligt skick och i asfalten kan det finnas djupa gropar som täcks av vatten. Temperaturen kan ibland stiga mycket högt. I naturparkerna ska man akta sig för att stiga ur bilen.

Hälsoläget
----------
En heltäckande reseförsäkring är nödvändig. Det är dyrt och svårt att ordna hemtransport i sjukdoms- eller dödsfall om man inte har en heltäckande försäkring.

Sjukhusen utanför de större städerna har bristfällig utrustning. Allvarligare fall evakueras oftast till ett tredje land, oftast till Sydafrika.

De vanliga tropiska sjukdomarna förekommer i Zambia. Använd förebyggande malariamedicinering och skydda dig mot myggbett. Under regnperioden kan det förekomma kolera i städernas fattiga områden. Det är farligt att simma i vattendragen på grund av flodhästar och krokodiler.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Det är olagligt att inneha eller föra föremål tillverkade av vilda djur ut ur Zambia (t.ex. kroppsdelar, ben) utan särskilt tillstånd av Zambia Wildlife Authority (ZAWA). Den som besöker naturparker ska komma ihåg att man inte får ta med sig någonting som minne därifrån.

Homosexuellt umgänge och innehav av pornografiskt material är straffbara handlingar enligt zambisk lagstiftning och kan bestraffas med upp till 14 års fängelse.

Användning och innehav av narkotika är straffbart, och domarna 10-25 års fängelse. För att minimera risken för missförstånd skall man bära med sig recept över receptbelagda mediciner.

Det är förbjudet att fotografera offentliga byggnader, militära byggnader och kraftverk.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument formin.finland.fi/pass

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, LusakaHaile Selassie Avenue
opposite Ndeke House
Longacres
15101 LUSAKA
ZAMBIA+260 211 251 988 sanomat.LUS@formin.fiwww.finland.org.zm
www.facebook.com/pages/Suomen-suurl%C3%A4hetyst%C3%B6-Lusaka-Embassy-of-Finland-Lusaka/239625339407147

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.