Tjänster för resenärer

17.10.2018

Jamaica: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Var försiktig var du än rör dig i landet. Rån och våldsbrott vanliga i Kingston med omnejd. Orkansäsong i juni–november.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Aktuellt
--------
Den våldsamma brottsligheten är utbredd särskilt i Kingston och i utkanterna av turistområdena i Montego Bay. Iaktta större försiktighet än normalt. Hör dig för om säkerhetsläget på ort och ställe, i hotellet eller av de lokala myndigheterna.

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Brottslighet och våld är ett allvarligt problem på Jamaica, och det förekommer också kidnappningar. I hotellkvarteren och på turistorterna fungerar polisen oftast relativt effektivt.

I synnerhet i huvudstaden Kingston med omnejd och i Montego Bay finns farliga områden där det förekommer rån och väpnade strider.

I Montego Bay ska du undvika att vistas utanför de skyddade turistmålen. Innan du åker på utfärder är det säkrast att fråga hotellets personal var man kan röra sig tryggt.

Det lönar sig att förvara pass och värdeföremål i ett förvaringsfack. Växla valuta i små rater i växelkontor som är skyddade för utomstående blickar. Bär bara med dig ditt kreditkort om du vet att du kommer att behöva det.

Nödnummer på Jamaica:
Polis 119
Ambulans och brandkår 110

Brottsligheten
--------------
Brottslighet är ett allvarligt problem på Jamaica, och den drabbar också turister. I närheten av hotellen rör sig diverse månglare och brottslingar. Rån förekommer ofta. Ta väl hand om värdeföremål, och undvik uppseendeväckande klädsel eller beteende. Undvik att röra dig utanför hotellområdena och i öde områden, till exempel på stränder.

Osäkert då det är mörkt.

Det finns stadsdelar i huvudstaden Kingston som det lönar sig att undvika. Fråga hotellpersonalen eller de lokala myndigheterna om säkerhetsläget.

I Montego Bay, Spanish Town och Central Village lönar det sig att vara försiktig.

Polisen på Jamaica
The Jamaica Constabulary Force:
www.jcf.gov.jm
Ministry of National Security:
mns.gov.jm
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Jamaica har vänstertrafik. Trafiksäkerheten är svag och olyckor sker ofta. Vägarna är i relativt dåligt skick, men undantag av huvudvägarna. Under regnperioden försämras väglaget märkbart. Undvik att köra på natten, och se till att hålla dörrarna låsta och fönstren stängda.

Kollektivtrafiken rekommenderas inte. Undvik att ta en taxi direkt på gatan. Däremot rekommenderar vi taxibilar som auktoriserats av Jamaica Tourist Board och Jamaica Union of Traveller's Association, som även hotellen vanligtvis anlitar.

Den Jamaicanska trafikskyddsmyndigheten:
www.nationalroadsafetycouncil.org.jm

Naturförhållanden
-----------------
Under orkansäsongen som pågår från juni till november kan tropiska stormar och ösregn orsaka nödsituationer i olika delar av landet, speciellt vid kusten och i bergstrakter. Om en tropisk storm hotar är det viktigt att följa de lokala myndigheternas instruktioner.

Läget gällande tropiska stormar kan du följa på National Hurricane Centers webbsida:
www.nhc.noaa.gov

Jamaica ligger i ett seismiskt aktivt område. Om en naturkatastrof hotar ska man alltid följa de lokala myndigheternas anvisningar.

Jamaicas folkskyddsmyndighet Office of Disaster Preparedness and Emergency Managemenet (ODPEM):
www.odpem.org.jm

Hälsoläget
----------
Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Det rekommenderas att alla resenärer tar en täckande reseförsäkring. Nivån på de privata sjukhusen och läkarna är måttlig, men hälsovården i den offentliga sektorn har stora brister. På landsbygden och i mera avlägsna trakter är hälsovårdstjänsterna få.

Vid sjukdomsfall som kräver sjukhusvård rekommenderas det att du är i direkt kontakt med ditt försäkringsbolag. Sjukhusen godtar vanligtvis inte reseförsäkring som garanti för betalning utan kräver kreditkort.

Mera information:
Hälsovårdsministeriet på Jamaica moh.gov.jm
Pan American Health Organization www.paho.org
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Bruk av narkotika är mycket utbrett på Jamaika. Man kan få böter för bruk och innehav av marijuana (”ganja”) , men enligt landets justitieministerium har innehav av små mängder avkriminaliserats.

Jamaikas lag förbjuder vissa former av homosexuellt umgänge. Attityderna mot homosexualitet kan vara mycket negativa.

Det är förbjudet att använda, köpa eller sälja kamouflagemönstrade kläder

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Ambulerande ambassadören för KaribienKyrkogatan 12
00170 HELSINGFORS
FINLANDASA-34@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.