Tjänster för resenärer

9.1.2019

Somalia: resemeddelande

Risknivå
--------
Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Det är farligt att vara i Somalia, i synnerhet för västerlänningar. Finska medborgare som stannar i landet har inte konsulärt skydd. Undvik resor som inte är nödvändiga till Hargeysa och Berbera i Somaliland.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Aktuellt
--------
I Mogadishu har det genomförts flera terrordåd i närheten av offentliga byggnader, restauranger, hotell och flygplatsområdet. Terrordåden har ofta riktat sig mot internationella aktörer. Organisationen Al-Shabaab har hotat att döda alla icke-muslimer som kommer till landet. Det planerade valet har dragit ut på tiden. Försöken att öka oordningen genom terrordåd har ökat, särskilt i Mogadishu.

Under ramadan brukar oroligheterna i allmänhet tillta. Striderna i Somalias centrala och sydliga delar kräver fortfarande dödsoffer.

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Säkerhetssituationen i Somalia är dålig och oförutsägbar. Den politiska utvecklingen i landet är bräcklig efter inbördeskriget och oroligheterna som pågått i över tio år. Afrikanska Unionens fredsbevarande trupper kämpar mot Al-Shabaab. Sammandrabbningar mellan somaliska klaner kan inträffa och de är svåra att förutsäga. Polisen och rättsväsendet fungerar dåligt. En betydande del av landets centrala och sydliga delar är i behov av humanitärt bistånd. Västerländska biståndsorganisationers arbete har aktivt försvårats och deras anställda är i fara.

Somaliland som förklarat sig självständigt har relativt sett varit landets tryggaste område, bland annat tack vare bättre organiserad förvaltning. Det finns ändå risk för västerlänningar att bli föremål för terrordåd eller kidnappning där, och resor till Somaliland måste övervägas noga. Väpnade sammandrabbningar, som krävt såväl militära som civila offer, har förekommit i de omtvistade gränsområdena Sool och Sanaaq.

Brottsligheten
--------------
I hela Somalia finns det gott om vapen och halvmilitära, till stor del okontrollerade trupper. Väpnade sammandrabbningar är vanliga. Risken för att utlänningar råkar ut för våld, rån, kidnappning eller mord är stor.

Det är farligt att röra sig i havsområdena på grund av pirater och risken för kapningar.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Trafiken i Somalia är farlig. Det kan finnas landminor i olika delar av landet. Vägarna är farliga och i dåligt skick, särskilt i områdena kring Mogadishu och Jowhar. Däremot har de nordvästra huvudvägarna från Hargeysa till Borama, Berbera och Sheikh röjts från minor och försetts med ny vägbeläggning.

Några flygbolag erbjuder kommersiella flyg bland annat till Hargeysa, Garowe och Mogadishu.

Hälsoläget
----------
I Hargeysa och Mogadishu finns sjukhus som erbjuder basservice, i övriga delar av landet är hälsovårdstjänsterna huvudsakligen av ytterst dålig kvalitet. Om man reser till Somalia måste man ha en heltäckande resenärsförsäkring som täcker evakueringsflyg.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
På grund av den islamska sharialagen som gäller på flera håll i Somalia är straffen ur västerländsk synvinkel mycket stränga. Även dödsstraff används.

Annat än muslimskt missionsarbete är i lag förbjudet i Somaliland och Puntland. Sådan verksamhet är mycket farlig även i övriga Somalia.

Homosexualitet är förbjudet i lag i Somalia

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, NairobiEden Square, Block 3
6th Floor, Greenway Lane
(Off Westlands Rd.)
00100 NAIROBI
KENYA+254 203 750 721 sanomat.NAI@formin.fi www.finland.or.ke
www.facebook.com/FinnishEmbassyNairobi
twitter.com/FinnishEmbNBO

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.