Tjänster för resenärer

5.6.2018

Sri Lanka: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Undantagstillståndet i Kandy som utlystes i mars 2018 har upphört. Fastän våldsamheterna inte har varit riktade mot turister uppmanar vi alla resenärer att iaktta försiktighet. Undvik folkmassor. Mer information av Sri Lankas turistpolis: www.sltda.lk/emergency

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Sri Lankas säkerhetsläge och det inrikespolitiska läget har stabiliserats. Landet kan för närvarande anses vara relativt stabilt och tryggt. Sri Lanka är en flerpartidemokrati och den nya förvaltningen strävar efter nära samarbete med EU och andra länder i väst.

Trots det stabila läget är det bäst att undvika stora publikevenemang, folkträngsel och eventuella demonstrationer.

Eftersom Finland inte har någon ambassad på Sri Lanka ber vi finländare som behöver hjälp att i första hand vända sig till Finlands honorärgeneralkonsulat. Av de nordiska länderna har Norge en ambassad i Colombo. I Helsingfors (UM) fungerar Finlands ambulerande ambassadörs expedition.

Särskilda säkerhetsrisker
-------------------------
Det har blivit lättare att åka till landets norra och östra delar, men där finns fortfarande minerade områden efter inbördeskriget, samt områden som armén kontrollerar och där rörligheten är begränsad. Vägarna är ställvis i mycket dåligt skick i dessa områden och det går inte alltid att få tag i polis eller sjukvård.

Den största säkerhetsrisken på Sri Lanka är trafiken.

Brottsligheten
--------------
Det förekommer sedvanlig brottslighet på Sri lanka, så som fickstölder och snatteri. Det är skäl att hålla ett öga på sitt bagage och förvara sina värdeföremål omsorgsfullt samt att vara försiktig då man använder kreditkort.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Landet har vänstertrafik. Vägnätet har förbättrats mycket på senare år och vissa av huvudvägarna är i fint skick. Inne i landet är vägarna fortsättningsvis smala och gropiga. På körbanan bland bilarna rör sig också cyklister, fotgängare och djur. Var beredd på trafikstockningar. Ortsbornas körstil skiljer sig märkbart från den finländska och trafiken är farlig. Riskabla omkörningar sker hela tiden och dödsolyckor är vanliga.

Kollektivtrafiken fungerar relativt väl och är förmånlig att använda men tågen och bussarna är ofta proppfulla. Vissa av tågen har luftkonditionerade förstaklassvagnar där det är relativt bekvämt att åka. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi vanliga taxibilar hellre än motorcykelriksha i stadstrafik.

Vi rekommenderar inte att man förflyttar sig när det är mörkt.

Naturförhållanden
-----------------
Det finns två monsunsäsonger om året: från maj till juli och från december till januari. Sri Lanka hör på grund av sitt geografiska läge till de områden som är utsatta för cykloner. Regn och stormar kan vara kraftiga och farliga och i samband med dem kan det förekomma plötsliga översvämningar och jordskred. Man hittar aktuell information på webbplatsen för Disaster Management Center: www.dmc.gov.lk/index_english.htm

Ställvis är strömmarna i havet farligt starka och vågorna farligt höga.

Hälsoläget
----------
Hälsoläget i landet är allmänt taget bra. Malaria och denguefeber förekommer, särskilt under monsunperioden.

Personer som behöver sjukhusvård transporteras ofta till huvudstaden Colombo för vård. Vård på privata sjukhus är dyr men standarden är ganska hög. Jourläkaren på internationella hotell i Colombo kan vid behov besöka hotellrummet. Allmänna sjukhus kan vara överbelastade och hygiennivån kan vara låg.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Förhåll dig respektfullt och finkänsligt till religiösa angelägenheter. Till exempel kan Buddhas bild på en t-skjorta eller tatuerad på armen på synligt ställe av gränsmyndigheter anses som förnedrande, och till och med hindra din inresa. I tempel och på heliga platser ska man undvika avslöjande klädsel, m.a.o. ska axlar och ben vara täckta. På stränderna godkänns vanligen inte att man är naken upptill eller topless. Konservativ klädsel rekommenderas.

Narkotikabrott leder till stränga straff.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument formin.finland.fi/pass
Sri Lankas ambassad i Norge www.srilanka.no/

Kontaktuppgifter
----------------
Ambulerande ambassadören för SydasienKyrkogatan 12
00170 HELSINGFORS
FINLANDasa-11@formin.fi formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeId=16659&contentlan=2&culture=en-US

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.