Tjänster för resenärer

4.12.2017

Tadzjikistan: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Iaktta särskild försiktighet vid resor utanför huvudstaden Dusjanbe. Undvik i synnerhet resor till gränserna mot Afghanistan, Kirgizistan och Uzbekistan och var mycket försiktig i det autonoma området Gorno-Badachsjan (GBAO).

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Situationen i Tadzjikistan är för tillfället lugn men risken för enstaka terrordåd kan inte uteslutas.
Vi avråder från resor till gränsområdena, särskilt gränserna mot Afghanistan, Kirgizistan och Uzbekistan på grund av minfält och oroligheter. Gränserna kan stängas utan förvarning.

Sommaren 2015 utlystes nödläge i Gorno-Badachsjan på grund av översvämningar och lerlaviner. Delar av regionen saknade elektricitet och infrastrukturen skadades illa. Riksvägen över Pamir var ställvis avstängd men har nu öppnats för trafik igen.

Fråga myndigheterna om säkerhetsläget i Gorno-Badachsjan först om du ska resa till dit. Inresetillstånd till Gorno-Badachsjan kan avslås på kort varsel bland annat på grund av säkerhetsläget i de afghanska provinserna i närheten av Tadzjikistans gräns.

Turister ska vara allmänt försiktiga och följa myndigheternas säkerhetsanvisningar noga.
Finland har ingen ambassad i Tadzjikistan men finländare kan vända sig till följande ambassader i frågor som gäller pass eller visum, eller i brådskande konsulära ärenden. EU-länders ambassader i Tadzjikistan:

Tyskland
ul. I Somoni 59/1
734017 Dushanbe, Tadzjikistan
Tfn. +992 372 212 189
Fax. +992 372 240390
webbplats: www.duschanbe.diplo.de

Storbritannien
65 MirzoTursunzade Street
Dushanbe
Tadzjikistan
Tfn. (992 372) 24 22 21, 24 14 77
Fax: (992 372) 27 17 26
e-post: Dushanbe. Reception@fco.gov.uk
webbplats: ukintajikistan.fco.gov.uk/en

Frankrike
Istarafshan 16/4,
734042 Dushanbe, Tadzjikistan
Tfn. +992 372 215037
e-post: cad.douchanbe@diplomatie.gouv.fr
webbplats: ambafrance-tj.org

Brottsligheten
--------------
Dushanbe är ett relativt tryggt resmål. Vi uppmanar ändå resenärer att vara allmänt försiktiga och att följa de lokala myndigheternas säkerhetsanvisningar. Håll pengar och värdeföremål utom synhåll.

Undvik att röra dig ensam ute efter mörkrets inbrott. I synnerhet på landsbygden uppmanar vi kvinnor att röra sig i grupp och endast då det är ljust. Anlita endast officiella taxibilar.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Trafikkulturen avviker starkt från den finländska. Trafiken är farlig för både bilister och fotgängare. Fordonen är ofta i dåligt skick och de saknar bilbälten eller så använder ingen dem. Trafikreglerna iakttas sällan och överhastigheter är vanliga. Trafiken hindras av säkerhetskontroller.

Vägarna är i dåligt skick och sällan framkomliga för andra än terrängbilar, med undantag av vägarna i huvudstaden Dusjanbe. I synnerhet vägarna till Rashtdalen och Pamir är i dåligt skick. Förbindelserna till dessa delar av landet är avstängda vintertid på grund av snö och under våren på grund av jordskred. Landsvägen mellan Dusjanbe och Khujand går genom Anzobtunneln som har sanerats och togs i bruk år 2015.

På grund av de dåliga vägarna avråder vi från bilresor utanför städerna efter mörkrets inbrott. Vanligtvis är det bara huvudvägar i tätorter som har gatubelysning. Utanför städerna finns det endast få bensinstationer och bilverkstäder, och bensinen kan vara av varierande kvalitet. Det lönar sig därför att tanka bränsle också i en reservdunk. Det är bra att ha med sig en satellittelefon för säkerhets skull.

Den offentliga trafiken är opålitlig eftersom fordonen är föråldrade. På tågen rör sig ficktjuvar.
Var beredd på att inrikesflyg kan vara försenade och inställda. Ibland har de också varit överbokade. På adressen ec.europa.eu/transport/air-ban/list_sv.htm finns en uppdaterad förteckning över de flygbolag som EU har utfärdat flygförbud eller restriktioner för.

Naturförhållanden
-----------------
Tadzjikistan ligger i ett jordbävningsområde. Snö- och lerskred äventyrar trafiken under vårens blidväder.

Hälsoläget
----------
Hälsovården når inte upp till västerländsk standard och det kan vara svårt att få snabb hjälp och mediciner i akuta sjukdomsfall. Ta helst med dig de läkemedel och medicinska förnödenheter du behöver. Överväg om du vill anlita lokala sjukhus.

På grund av den dåliga hygiennivån rekommenderar vi att du dricker endast flaskvatten. Undvik isbitar i drycker. Om du är tvungen att dricka kranvatten måste vattnet kokas först. Fäst vikt vid hygienen vid matlagning och skala alla frukter och grönsaker.

Personer som tänker vistas i landet över 90 dagar måste HIV-testa sig i Tadzjikistan, eller kunna uppvisa ett negativt resultat på ett färskt test som gjorts på annat håll. På grund av den låga nivån på hälsovården rekommenderas det att testet görs på annat håll.

Beakta risken för höjdsjuka vid resor till Pamir.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Narkotikabruk, smuggling och innehav av narkotika leder till stränga straff. Homosexuellt umgänge är lagligt i Tadzjikistan, men det är fortfarande inte accepterat i någon större utsträckning.

Fotografering av vissa objekt, såsom till exempel arméns byggnader med omgivning, gränsområden och en del officiella byggnader, är inskränkt. Det finns inte alltid skyltar om förbuden.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument formin.finland.fi/pass
Tadzjikistan har tagit i bruk e-visum www.evisa.tj/index.evisa.html Du hittar mer information på den tadzjikiska ambassadens webbplats www.tajikembassy.be />

Kontaktuppgifter
----------------
Ambulerande ambassadören för CentralasienMaringatan 22 G
MKG1
00160 HELSINGFORS
FINLANDITA-21@formin.fi

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.