Tjänster för resenärer

16.6.2015

Inget resemeddelande

I så gott som alla länder utanför Europeiska unionen har något EU-land eller nordiskt land en ambassad eller ett konsulat. I nödfall kan du kontakta dem eller ringa utrikesministeriets jourtelefon +358 9 1605 5551.

Vi rekommenderar att du bekantar dig med andra länders reseinformation /public/default.aspx?nodeid=36577&contentlan=3&culture=sv-FI om landet i fråga.

Utrikesministeriet publicerar resemeddelanden om länder där Finland har egen representation /Public/default.aspx?nodeid=44753&contentlan=3&culture=sv-FI eller där beskickningarna på annat sätt kan få tag på pålitlig information.

I så gott som alla länder utanför Europeiska unionen har något EU-land eller nordiskt land en ambassad eller ett konsulat. I nödfall kan du kontakta dem eller ringa utrikesministeriets jourtelefon +358 9 1605 5555.

Hjälp vid ett annat EU-lands konsulat ec.europa.eu/finland/news/press/101/061130b_sv.htm
Gör en reseanmälan reseanmalan.fi/
Beredskap inför krissituation utomlands /public/default.aspx?nodeid=49399&culture=sv-FI&contentlan=3