Tjänster för resenärer

1.12.2017

Trinidad och Tobago: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Brottslighet särskilt på Trinidad. Orkansäsong i juni–november.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Gängvåld, väpnade och våldsamma rån förekommer särskilt på Trinidad, men i allt högre grad också på Tobago. Var mycket försiktig. Fråga om det lokala säkerhetsläget på hotellet eller av lokala myndigheter. Det finns fortfarande politiska spänningar mellan olika befolkningsgrupper.

Det lönar sig att förvara pass och värdeföremål i ett förvaringsfack. Växla valuta i små rater i växelkontor som är skyddade för utomstående blickar. Bär bara med dig ditt kreditkort om du vet att du kommer att behöva det.

De lokala nödnumren på Trinidad och Tobago är: 511

polis 999, brandkår 990 och ambulans 990.

Brottsligheten
--------------
Turister är mera utsatta för stölder och rån i turistområden samt i stora städer, så allmän försiktighet är på sin plats. Undvik att röra dig utanför hotellområdet och på övergivna stränder.

I Port of Spain lönar det sig särskilt att undvika stadens östra delar där våldsamheter och väpnade rån är vanliga. Var särskilt försiktig under karnevaltiden februari-mars. Även resenärer som hyr egna hus ska vara försiktiga.

Polisen i Trinidad och Tobago: www.ttps.gov.tt/
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Landet har vänstertrafik. När man kör med bil ska man vara försiktig både på grund av risken för rån, de dåliga vägarna och den riskabla körkulturen. Under regnperioden försämras väglaget betydligt.

Undvik att köra bil på natten, och se till att hålla bildörrarna låsta och fönstren stängda medan du kör.
Landet har ett relativt täckande kollektivtrafiksystem med taxi, minibussar/skåpbilar ("Maxi-Taxi") samt bussar.

Det är säkrast att ta taxi utanför hotellen. Hotellens taxitjänster är vanligen pålitliga.

Iaktta särskild försiktighet då du rör dig mellan Trinidads flygplats Piarco och staden.

Naturförhållanden
-----------------
Orkanernas normala rutt har hittills gått norr om Trinidad och Tobago, men störtregn är vanliga under regnperioden från juni till november.

Information om väderförhållanden och orkaner finns på Trinidad och Tobagos meteorologiska instituts (Trinidad and Tobago Meteorological Service) webbplats ( metoffice.gov.tt/ ) samt på Förenta staternas National Hurricane Centers webbplats ( www.nhc.noaa.gov/ ).

Östra Karibien ligger i ett seismiskt aktivt område på gränsen mellan kontinentalplattorna.

I april 2017 upptäcktes att den enda undervattensvulkanen som är aktiv i östra Karibien, Kick’em Jenny, har ökad seismisk aktivitet. Kick’em Jenny är belägen 8 km norr om Grenada. Information om jordbävningar och vulkaners aktivitet i området finns på en webbplats som upprätthålls av University of West Indies’ seismologiska forskningscenter ( uwiseismic.com/ ).

Om en naturkatastrof hotar är det viktigt att följa myndigheternas anvisningar och instruktioner.

Trinidad och Tobagos folkskyddsmyndighet Office of Disaster Preparedness and Management: www.odpm.gov.tt

Hälsoläget
----------
Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Reseförsäkring rekommenderas för alla resenärer. Nivån på de privata sjukhusen och läkarna är måttlig, men hälsovården inom den offentliga sektorn har stora brister. På landsbygden och på platser som är mera avlägsna är hälsovårdstjänsterna få.

Vid sjukdomsfall som kräver sjukhusvård rekommenderas det att man tar direkt kontakt med den egna reseförsäkringens servicecenter. Sjukhus godtar oftast inte reseförsäkringen som garanti, utan kräver att du har ett kreditkort.

Mera information:
Hälsovårdsministeriet i Trinidad och Tobago www.health.gov.tt
Pan American Health Organization www.paho.org/
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Det är förbjudet att använda och importera kamouflagemönstrade kläder.

Homosexuellt beteende kan leda till fängelsestraff.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument formin.finland.fi/pass

Kontaktuppgifter
----------------
Ambulerande ambassadören for KaribienKirkkokatu 12
00170 HELSINKI
FINLANDASA-34@formin.fi

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.