Tjänster för resenärer

6.2.2019

Tunisien: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Trafiken är den största säkerhetsrisken. Undantagstillstånd som ger myndigheterna större befogenheter har förlängts till och med 6.3.2019. Undantagstillståndet trädde i kraft redan i november 2015. Undvik gränsområdena mot Libyen och Algeriet.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
På olika håll i landet kan det förekomma lokala demonstrationer, oroligheter och sammandrabbningar. Det förekommer en risk för terrorattacker riktade mot utlänningar.

Antalet poliser har höjts på turistorterna, men myndigheternas kapacitet kan vara begränsad i omfattande krissituationer.

Undvik demonstrationer, de kan vara förknippade med brottslighet och vandalism. Iaktta allmän försiktighet och vaksamhet.

Undvik att resa till gränstrakterna mot Algeriet och Libyen samt till området mellan städerna Kasserine och Jendouba. Undvik alla resor till bergsområdet omkring Kasserine (Chambi) och till området söder om städerna El Borma, Tataouine och Zarzis. I gränsområdet pågår den tunisiska arméns säkerhetsinsats mot extemistgrupper och Tunisien har förbjudit civila att röra sig inom området

Brottsligheten
--------------
Brott mot utlänningar är ganska ovanliga i Tunisien, men de har ökat. Se upp för ficktjuvar och snattare. Egendomsbrotten har ökat särskilt på turistorterna och i städernas centrum. Undvik att bära på dig smycken eller andra värdeföremål i sådana områden. Det har förekommit missbruk i samband med kontantuttag från bankautomater på grund av kopierade kortuppgifter.

Bär inte med dig passet när du går ut. Ta en kopia av passet som du bär med dig.

Om du blir offer för ett brott ska du anmäla det till den lokala polisen och be att få ett intyg.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Den största faran för en turist i Tunisien är trafiken. Så väl tillämpandet av trafikregler som körvanorna kan ofta te sig kaotiska för en finländare. Det inträffar ett stort antal dödsolyckor i trafiken.

Taxibilarna är ofta i rätt dåligt skick och har sällan säkerhetsbälten, trots att det enligt lagen måste finnas säkerhetsbälten i framsätet.

Naturförhållanden
-----------------
Tunisien är beläget i ett seismiskt aktivt område och det kan förekomma jordskalv på turistorterna. Det finns en väldigt liten risk för flodvågor (tsunami) på Medelhavet, främst i samband med att vulkanen Etna har utbrott eller om ett jordskalv inträffar.

Hettan, sandstormar och eventuella översvämningar kan förorsaka fara.

Mera information får du av det lokala hälsovårdsministeriet, tfn +216 71 567 500, webbplats: www.santetunisie.rns.tn/fr och på Facebook: www.facebook.com/minsantetunisie

Hälsoläget
----------
Både i huvudstaden och på turistorterna finns det flera privata sjukhus som håller internationell standard. Det är mycket viktigt att ha en giltig och täckande reseförsäkring.

I juli-augusti stiger temperaturen i Tunisien ofta till fyrtio grader eller mer. Hettan kan utgöra en risk i synnerhet för hjärtpatienter. Det är alltid bra att komma ihåg att dricka tillräckligt med vatten.

På landsbygden kan hygiennivån vara låg. Flockar av herrelösa hundar kan vara farliga.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Den som reser till Tunisien bör notera kulturskillnaderna och bekanta sig med landets sedvänjor redan före sin resa. Tunisien är ett av de mest liberala arabländerna.

Turister uppmanas att klä sig på ett sakligt sätt när de vistas på allmänna platser. Utanför de större städerna och semesterorterna lönar det sig för kvinnor att klä sig mer konservativt än i Finland, i synnerhet under fastemånaden. Kvinnor ska gärna undvika att röra sig ensamma efter mörkrets inbrott.

Det är förbjudet att fotografera vissa offentliga byggnader, till exempel presidentens residens och arbetslokaler i Karthago. Be gärna om lov innan du fotograferar offentliga byggnader.

Tunisien har en strikt narkotikalagstiftning. Redan innehav av en liten mängd narkotika kan leda till fängelsestraff och för allvarligare narkotikabrott kan man dömas till 20 års fängelse.

För sexuellt umgänge med en person av samma kön kan man bli dömd till 3–5 års fängelsestraff.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/
Tunisiens ambassad i Helsingfors:
formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=317471&nodeid=49157&contentlan=2&culture=en-US

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, TunisDar Nordique, Rue du Lac Neuchâtel
Les Berbes du Lac
1053 TUNIS
TUNISIA+216 718 617 77sanomat.TUN@formin.fi www.finlandtunis.org
www.facebook.com/SuomenSuurlahetystoTunis

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.