Tjänster för resenärer

4.12.2017

Turkmenistan: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Läget i Turkmenistan är lugnt men det finns en allmän risk för terrordåd. Undvik resor till gränsområden, i synnerhet till gränserna mot Afghanistan och Iran.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Aktuellt
--------
Det lönar sig att ha kontanter. Bara de största butikerna och hotellen godkänner internationella kreditkort.

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Säkerhetsläget i Turkmenistan är relativt stabilt, men risken för enstaka terrordåd kan inte uteslutas. Särskilt försiktig ska man vara när man rör sig på platser där det finns mycket utlänningar och vid platser med utländsk anknytning. Följ de lokala myndigheternas säkerhetsanvisningar.

Särskilda säkerhetsrisker
-------------------------
Besök i gränsområdena och vissa andra områden förutsätter särskilda tillstånd som kan fås av myndigheterna.

Brottsligheten
--------------
Turkmenistan är i regel ett tryggt land för resenärer. Håll pengar och värdeföremål utom synhåll, särskilt när du rör dig i basarer eller på andra folkrika platser. Undvik att röra dig ute efter mörkrets inbrott, i synnerhet ensam.

Finland har ingen ambassad i Turkmenistan så finländare ska vända sig till följande ambassader gällande pass och visum eller i brådskande konsulära ärenden:

EU-ambassader i Turkmenistan:
Storbritannien:
Four Points Ak Altin Plaza Hotel, Office building 301-308,
Avenue Magtymguly 141/1, Ashgabat 744001, Turkmenistan
Tfn +993 12 - 3634 62/63/64
E-post: beasb@online.tm, beasbppa@online.tm
Webbplats: www.britishembassy.gov.uk/turkmenistan
Storbritanniens resemeddelande: www.fco.gov.uk

Tyskland:
Four Points Ak Altin Plaza Hotel, Office building,
Avenue Magtymguly 141/1, Ashgabat
Tfn +99 312 36 35 15 / 36 35 17 - 21
Fax: +99 312 36 35 22
E-post: info@aschgabat.diplo.de
Webbplats: www.aschgabat.diplo.de
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Trafikkulturen avviker starkt från den finländska. Trafiken är ofta farlig såväl för bilister som för fotgängare. Trafikregler följs inte och överhastighet är vanligt. Det finns inga egentliga övergångsställen vilket gör att det ofta är besvärligt att korsa gator. Bilarna är ofta i dåligt skick och de saknar säkerhetsbälten eller så används de inte.

Vanligtvis är det bara tätorternas huvudvägar som har belysning.

Vägnätet i Turkmenistan är i dåligt skick utanför de stora städerna, och därför avråder vi från bilresor i synnerhet då det är mörkt. Trafiken hindras av säkerhetskontroller i städerna.
Tågtrafiken är långsam.

Naturförhållanden
-----------------
Turkmenistan ligger i ett jordbävningsområde.

Hälsoläget
----------
Hälsovården är inte på västerländsk nivå. Det råder ofta brist på läkemedel och medicinska förnödenheter. Det rekommenderas att resenärer tar med sig de läkemedel och övriga medicinska förnödenheter de behöver under resan. Problemen inom hälsovården är värre på mindre orter. Det finns engelskspråkig privat hälsovård, men också där är utrustningen bristfällig.

Vi rekommenderar att du dricker endast flaskvatten. Om du måste dricka kranvatten är det bäst att koka det först. Undvik isbitar. Fäst vikt vid hygienen vid matlagning, och skala alla frukter och grönsaker.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Narkotikabruk eller smuggling och innehav av narkotika leder till stränga straff. Homosexuella handlingar är straffbara och prostitution olaglig.

Det är förbjudet att fotografera många officiella byggnader såsom flygplatser, militära byggnader och polisstationer. Det finns inte alltid skyltar om förbuden.

Det är förbjudet att föra ut turkmenistanska mattor ur landet utan tillstånd.

Resenärer ska alltid ha med sig kopior av pass och visum eftersom polisen har rätt att kontrollera personuppgifterna. Vi rekommenderar att du har med dig ett par extra passfoton på resan.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument formin.finland.fi/pass

Kontaktuppgifter
----------------
Ambulerande ambassadören för CentralasienMaringatan 22 G
MKG1
00160 HELSINGFORS
FINLANDITA-21@formin.fi

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.