Tjänster för resenärer

2.10.2018

Sydkorea: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Tryggt resmål. Situationen på Koreahalvön kan emellertid förändras snabbt. Följ media och ambassadens information.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Republiken Korea, Sydkorea, är ett tryggt resmål bara du iakttar normal försiktighet och håller reda på dina tillhörigheter.

Sedan Koreakriget avslutades 1953 har den politiska situationen på Koreahalvön tillspetsats nu och då. Ambassaden bedömer trots det att säkerhetssituationen i Nordkorea är relativt stabil. Under den senaste tiden har emellertid provokationerna tilltagit och när du förbereder din resa ska du följa media och ambassadens information om det säkerhetspolitiska läget på Koreahalvön, som kan ändras plötsligt.

Det ordnas mycket demonstrationer i Sydkorea. I Seoul ordnas det ofta demonstrationer på Gwanghwamun-torget, som är i närheten av USA:s och Finlands ambassader, och i Yeouido-parken i närheten av parlamentet. Det har skett våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranterna och polisen. Undvik demonstrationer och att fotografera dem på nära håll.

Det allmänna nödnumret är 119.

Brottsligheten
--------------
Det förekommer mycket lite brottslighet riktad mot turister i Sydkorea. Problem har förekommit huvudsakligen på platser med mycket utlänningar, såsom shopping- och nöjesområdena i stadsdelarna Itaewon, Hongdae och Sinchon i Seoul. Var allmänt försiktig och förvara ditt pass, pengar och andra viktiga saker på ett säkert ställe.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
När man rör sig med bil och särskilt när man rör sig till fots ska man vara ytterst försiktig i trafiken som håller högt tempo och ibland är rentav aggressiv.

Naturförhållanden
-----------------
Under sommaren och början av hösten kan översvämningar och tyfoner orsaka farliga situationer. Vid landets sydkust finns det en liten risk för jordbävningar och störtvågor till följd av dem.

Hälsoläget
----------
Den allmänna hygiennivån är god i Sydkorea.

Det förekommer fågelinfluensa. De senaste fallen har uppdagats i år.

Det förekommer en del malaria i bergstrakterna i norr. I landets södra delar förekommer det japansk hjärnfeber.

Ambassaden rekommenderar god handhygien, att man undviker rått eller illa tillrett kött och att man undviker nära kontakt med personer som lider av luftvägssymptom.

I Sydkoreas stora städer och särskilt i Seoul är luftkvaliteten emellanåt dålig, vilket han orsaka andningssvårigheter särskilt hos känsliga personer. Problemen är störst på våren när det regnar mindre och den kommer så kallat gult damm från Gobiöknen. Korea Air Quality Forecasting System www.kaq.or.kr/ rapporterar om luftkvaliteten på hela Koreahalvön och på Aqicn.orgin aqicn.org/city/korea/seoul/jung-gu/ ser man luftkvaliteten i olika städer och stadsdelar.

När utlänningar blir sjuka betjänar Emergency Medical Information Center som finns i hela landet, tfn 1339.

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring, räkningen för ett sjukhusbesök kan vara överraskande hög.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, Seoul18th Floor
Kyobo Building,
Jongno 1, Jongno-gu
SEOUL 03154
REPUBLIC OF KOREA+82 2 370 103 00sanomat.seo@formin.fi www.finland.or.kr
www.facebook.com/FinnishEmbassySeoul

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.