Tjänster för resenärer

23.1.2018

Kap Verde: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Det allmänna säkerhetsläget är gott och Kap Verde är ett tryggt resmål. Fickstölder och rån vanliga. Undvik att röra dig ensam när det är mörkt.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Kap Verde är politiskt stabilt och det allmänna säkerhetsläget är gott. Det är ett relativt tryggt resmål även om brottsligheten har ökat. Resenärer ska vara normalt försiktiga.

Följande nödnummer gäller i Kap Verde:
132 polis
131 brandkår
130 brådskande läkarhjälp

I nödfall kan finländare som reser i kap Verde kontakta också andra EU-länders ambassader i landet, som i några fall kan bidra med konsulär hjälp:

Spanien
Embajada de España
Rua de Espanha,1
Praia
Tel. (+238) 260 1800-1803
E-post: emb.praia@maec.es

Portugal
Embaixada de Portugal
Avenida OUA, CP 160
Achada de Santo António,
Praia
Tel. (+238) 262 6097, (+238) 262 3925
E-post: sconsular@praia.dgaccp.pt

Frankrike
Ambassade de France
Quartier Prainha da Praia, CP 192
Praia
Tel. (+238) 261 5591, 238 261 2069
E-post: chancellerie.praia-fslt@diplomatie.gouv.fr

Brottsligheten
--------------
Fickstölder och väskryckare är mycket vanliga i Kap Verde, särskilt i de största städerna (Praia, Mandelo) och på öar som turister frekventerar (Boa Vista, Sal). Se upp för tjuvar speciellt i stora folksamlingar, som på marknader, festivaler och andra festligheter. Ofta är det gatubarn och ungdomsgäng som utför stölder. Den våldsamma brottsligheten, som har starka band till droger, har ökat på senare tid. Var försiktig om du rör dig då det är mörkt och undvik att röra dig ensam, särskilt i dåligt upplysta eller öde trakter. Det har förekommit rån mot turister också på stränderna.

Lämna passet i hotellets förvar och ha bara med dig kopior av dina resedokument för att kunna intyga din identitet. Stora summor pengar, smycken och andra värdeföremål lönar det sig inte att ha med sig i onödan.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Vägnätet i Kap Verde är ställvis outvecklat och på de små öarna är vägarna ofta obelagda. Huvudvägarna är asfalterade. Vägbelysningen är svag så man måste vara extra försiktig om man kör bil i mörkret. Den lokala trafikkulturen är odisciplinerad enligt finskt synsätt och hastigheterna kan vara höga. Rattfylleri förekommer. Busstrafiken fungerar bra.

Naturförhållanden
-----------------
Kap Verde-öarna är vulkaniska. Vulkanutbrott är sällsynta, men möjliga.

Hälsoläget
----------
Tidvis förekommer denguefeber i Kap Verde och malaria. På hösten år 2009 registrerades den första dengueepidemin. Vid årsskiftet 2017 upptäcktes några nya fall av denguefeber. Största risken för att insjukna löper man under den fuktiga tiden (juli-november) i ögruppens södra delar, speciellt på ön Santiago. Använd insektmedel och kläder som skyddar mot myggbett.

Antalet hiv-smittade i landet är anmärkningsvärt.

Var noga med handhygienen för att undvika diarrésjukdomar, drick bara vatten på flaska, utan isbitar, och undvik mat som inte är genomstekt.

Hälsovårdstjänsterna i Kap Verde är bristfälliga.

Du hittar mera information om zikavirusepidemin på de lokala hälsovårdsmyndigheternas webbplats www.minsaude.gov.cv och på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd: www.thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/sjukdomar-och-mikrober/virussjukdomar/zikavirus
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Straffen för innehav av, bruk av eller handel med narkotika i Kap Verde är stränga.

För vägtrafikbrott som beror på att man kört bil under påverkan av alkohol eller droger blir det stränga straff.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument formin.finland.fi/pass

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, LissabonRua do Possolo 76-1
1350-251 LISBOA
PORTUGAL+351 213 933 040 sanomat.LIS@formin.fiwww.finlandia.org.pt
www.facebook.com/EmbaixadaFinlandiaLisboa

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.