Tjänster för resenärer

28.9.2018

Estland: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Det är tryggt att resa i Estland bara du iakttar normal försiktighet. Det förekommer rätt mycket fickstölder, särskilt i hamnen och Gamla stan i Tallinn.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Säkerhetsläget i Estland är stabilt och det riktar sig inga direkta säkerhetshot mot finländare som är bosatta i landet. De vanliga risker som förekommer i landet är förutsägbara och myndigheternas kapacitet att hantera eventuella krissituationer är god.

Anmäl alltid till den lokala polisen om ditt pass försvinner eller blir stulet.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och flygbiljetterna, och förvara dem skilt från originalet.

Brottsligheten
--------------
Se upp för ficktjuvar på turistmål och i trängseln i Tallinn och andra städer. Håll noga reda på plånbok och handväska. Rör dig inte ensam om du är kraftigt berusad.

Var uppmärksam när du betalar med bank- eller kreditkort, särskilt på barer och nattklubbar.

Använd endast officiella taxibolag. Om du åker riksha-taxi lönar det sig att komma överens om priset på förhand och fråga om det gäller för en eller flera passagerare.

Parkera bilen på övervakade parkeringsplatser och lämna inga saker synliga inne i bilen.

Om du råkar ut för ett brott ska du alltid göra en anmälan hos den lokala polisstationen och be om att få en kopia av anmälan eller ärendets diarienummer. I Tallinn är det möjligt att få en finsk tolk till hjälp. Reservera gott om tid när du ska lämna in anmälan.

Anmäl också till polisen om ditt pass blir stulet eller försvinner. Färjorna godkänner i allmänhet en polisanmälan om passet eller identitetskortet saknas.

Det allmänna nödnumret är 112.

Polisstationen i centrala Tallinn har öppet må–fre kl. 8.00–19.00, adress Kolde puiestee 65, tfn +372 612 3000. Om du behöver akut hjälp eller när polisstationen har stängt, ring det allmänna nödnumret.

Kontaktuppgifter till andra polisstationer: www.politsei.ee/
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Trafikkulturen avviker något från den finländska. Farosituationer orsakas särskilt av höga hastigheter och likgiltighet inför trafikregler. Se upp för fordon som kör mot rött ljus när du rör dig till fots. Var försiktig också på övergångsställen.

Vägnätet motsvarar inte finländsk nivå och särskilt i Tallinn kan vägarna vara i dåligt skick. Utanför städerna är vägarna ofta i bra skick, men en del mindre vägar kan vara belagda med grus eller sand.

Kör inte bil om du är påverkad av alkohol eller mediciner. Promillegränsen för rattfylleri är 0,2 mg/g i blodet eller 0,10 mg/l i utandningen. Promillegränsen gäller även cyklister.

Om man reser från Finland till Estland med motorfordon måste man ha med sig bilens registerutdrag i original.
Sedan 2018 måste fordon som väger över 3,5 ton betala vägtullar. Läs mer på webbplatsen för Estlands vägverk: www.mnt.ee/eng.

Hälsoläget
----------
Det är nödvändigt att ha en reseförsäkring. Det är dyrt att ordna hemtransport av en allvarligt sjuk eller avliden person utan en heltäckande försäkring.

Det förekommer mycket hiv i Estland.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, TallinnKohtu 4
15180 TALLINN
ESTONIA+372 610 3200sanomat.TAL@formin.fi www.finland.ee
www.facebook.com/SoomeSuursaatkondTallinn
www.twitter.com/FinEmbTallinn
instagram.com/finembtallinn

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.