Tjänster för resenärer

20.12.2017

Zimbabwe: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Det politiska, ekonomiska och sociala läget i Zimbabwe har varit instabilt i flera år. Undvik folksamlingar, demonstrationer och politiska opinionsyttringar. Det politiskt relaterade våldet har inte riktats mot turister men det är svårt att förutspå hur situationen utvecklas. Följ med nyheterna innan du åker till Zimbabwe.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Aktuellt
--------
Zimbabwe har ingen egen valuta utan där används främst US-dollar, men också sydafrikanska rand och botswanska pula. På grund av den försämrade ekonomiska situationen i landet kan det vara svårt att få tag på US-dollar i kontanter. När du reser till landet lönar det sig att ha med dollar i kontanter, också i mindre sedlar, och givetvis se till att de förvaras och transporteras på ett säkert sätt. Märk väl att de lokala sedlar (bond notes) som introducerats parallellt med dollarn inte kan växlas tillbaka till annan valuta, så de bör användas under vistelsen i landet. Olika produkter har med kort varsel försatts med import- och exportbegränsningar, till exempel just US-dollar. Du hittar mer information på skattemyndighetens webbplats: www.zimra.co.zw/.

Brottsligheten
--------------
Risken för att bli rånad ökar efter mörkrets inbrott framför allt i Harare och övriga större städer, särskilt i närheten av platser där det finns många turister.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Trafiken är den största riskfaktorn på grund av bilarnas dåliga skick och körkulturen. Undvik att röra dig ute efter mörkrets inbrott, i synnerhet utanför städerna. Vägarna har blivit sämre, särskilt i städerna.

Polisen utför mycket kontroller i Zimbabwe. Se till att fordonet är i skick och rätt utrustat enligt landets lagstiftning. Det lönar sig att beakta att poliskontrollerna kan fördröja resan. Det finns också vägtullar som oftast fungerar smidigt.

Bilkapningar kan inträffa på vägen. Var uppmärksam om någon närmar sig din bil t.ex. vid trafikljus, när du tankar eller i övrigt då bilen står stilla. Ha alltid dörrarna låsta och fönstren stängda när du kör. Det lönar sig att vara förberedd på tillfälliga problem med bränsledistributionen.

Naturförhållanden
-----------------
Temperaturen kan stiga mycket högt i Zimbabwe.

Hälsoläget
----------
Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Sjukhusens utrustningsnivå i hela landet är låg och allvarliga sjukdomsfall måste evakueras, vanligtvis till Sydafrika. Vårdkostnaderna kan vara höga. Ta med dig alla receptbelagda mediciner du behöver under resan. Heltäckande försärking behövs. Det är dyrt och svårt att ordna hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har heltäckande reseförsäkring.

Det förekommer flera tropiska sjukdomar i landet. Använd förbyggande malariamedicinering och skydda dig för myggbett.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Det är förbjudet att fotografera offentliga statliga byggnader och militära mål.

Man bör undvika homosexuellt beteende på offentliga platser. Det kan leda till böter eller rentav till fängelsestraff.

Innehav, bruk och transport av narkotika är straffbara gärningar, och straffen är stränga.

Det är olagligt för en civilperson att använda kamouflagemönstrade kläder.

Kreditkort accepteras som betalningsmedel i begränsad utsträckning, ta kontanter med dig.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument formin.finland.fi/pass

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, LusakaHaile Selassie Avenue
opposite Ndeke House
Longacres
15101 LUSAKA
ZAMBIA+260 211 251 988 sanomat.LUS@formin.fiwww.finland.org.zm
www.facebook.com/pages/Suomen-suurl%C3%A4hetyst%C3%B6-Lusaka-Embassy-of-Finland-Lusaka/239625339407147

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.