Tjänster för resenärer

13.2.2019

Demokratiska republiken Kongo: resemeddelande

Risknivå
--------
Undvik resor som inte är nödvändiga

Avvikande risknivå
------------------
Nord-Kivu: Undvik alla resor
Sud-Kivu: Undvik alla resor
Kasai-Oriental: Undvik alla resor
Kasai-Occidental: Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
I landets östra delar, i norra och södra Kivu-provinsen fortgår sammandrabbningarna mellan rebellerna och armén. Civilbefolkningen har på vissa håll blivit tvungen att fly över landets gränser.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Att röra sig vid gränsen mot Rwanda, Burundi och västra Tanzania är farligt på grund av våldsamma rån som utförs av rebeller och kriminella gäng. Gränsstationerna mellan Rwanda och Burundi kan stängas utan förvarning, så man kan inte förlita sig på dem som flyktvägar österut.

I andra delar av landet, i synnerhet i öster, förekommer ständigt oroligheter och väpnade incidenter mellan landets officiella armé och rebellgrupper eller kriminella gäng.

I huvudstaden Kinshasa och i andra städer förekommer stora demonstrationer. De kan plötsligt bli våldsamma och då kan polisen eller armén ta till tårgas för att skingra massorna. Vägar stängs av när det pågår oroligheter. Undvik alla stora folksamlingar och håll dig vid behov inomhus. Internet och mobilnätet begränsas.

Vi rekommenderar att alla som reser till Demokratiska republiken Kongo gör en reseanmälan till utrikesministeriet på adressen www.reseanmalan.fi

Sveriges ambassad i huvudstaden Kinshasa hjälper också finländare och om du vill kan du göra en reseanmälan även till svenska ambassaden på adressen www.swedenabroad.se/sv/svensklistan

Systemet kräver ett svenskt personnummer, men du kan ange ditt födelsedatum och ersätta slutledet med ”0000”, t.ex. 19801125-0000.

Brottsligheten
--------------
Undvik att röra dig ensam, i synnerhet när det är mörkt. Väpnade rån förekommer ofta. Rånarna bär ofta något slags uniform. Småbrott såsom fickstölder är mycket vanliga. Håll smycken, värdeföremål, kameror och kontanter utom synhåll. Gatuförsäljare och tiggare kan ihärdigt ofreda västerlänningar.

Det finns gott om vapen i landet som en följd av det fleråriga kriget. Fattigdom och arbetslöshet driver folk till desperata handlingar. Soldater och poliser blir ofta utan lön, så det kan förekomma godtyckliga arresteringar i hopp om lösensummor.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Trafiken är en av de största farorna. Vägar och fordon är i dåligt skick enligt västerländsk standard. Vi rekommenderar att du beställer bil och chaufför via pålitliga hotell eller resebyråer. Det lönar sig att sköta den saken redan före ankomsten eftersom det inte finns någon organiserad transport mellan Kinshasa och stadens internationella flygplats Ndjili.

Kollektivtrafiken är inte trygg.

Hälsoläget
----------
Sjukvårdskapaciteten är mycket begränsad, utanför huvudstaden existerar den knappt. Heltäckande reseförsäkring behövs. Det är dyrt och svårt att ordna med hemtransport i sjukdoms- eller dödsfall om man inte har heltäckande försäkring.

Det förekommer tidvis ebolaepidemier i Kongo. I början av 2019 har epidemin främst pågått i landets nordöstra delar. Du hittar aktuell information på webbplatserna för Världshälsoorganisationen (WHO) och Institutet för hälsa och välfärd:
www.who.int/ebola/en
thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/sjukdomar-och-mikrober/virussjukdomar/hemorragisk-feber-viral/ebola
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Det är absolut förbjudet att fotografera offentliga byggnader, poliser, soldater eller flygplatsen. Om man bryter mot förbudet kan det leda till fängelsestraff.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, Dar es-SalaamEmbassy of Finland
Mirambo Street/Garden Avenue
DAR ES SALAAM
TANZANIA+255 22 2212 400sanomat.dar@formin.fi www.finland.or.tz
www.facebook.com/FinnishEmbassyDarEsSalaam
twitter.com/ @FinnishEmbTZ

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.