Tjänster för resenärer

22.10.2018

Laos: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Avvikande risknivå
------------------
Xieng Khouang: Iaktta särskild försiktighet
Savannakhét: Iaktta särskild försiktighet
Saravane: Iaktta särskild försiktighet
Sékong: Iaktta särskild försiktighet
Khammouan: Iaktta särskild försiktighet
Champassak: Iaktta särskild försiktighet
Houaphan: Iaktta särskild försiktighet
Attopeu: Iaktta särskild försiktighet
Louang Prabang: Iaktta särskild försiktighet
Xaisômboun: Iaktta särskild försiktighet

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
I det stora hela är Laos ett tryggt resmål.

Särskilda säkerhetsrisker
-------------------------
Det finns fortfarande tusentals ton odetonerad ammunition, som minor och granater, från Vietnamkriget. Rör dig bara längs med vägarna särskilt i provinserna Xieng Khouang, Savannakhét, Saravane, Sékong, Khammouan, Champassak, Houphan, Attopeu och Xaisômboun samt i staden Louang Prabang.

Brottsligheten
--------------
Res bara på landsvägarna dagtid. Undvik de lokala bussarna som är i dåligt skick. Var försiktig med ditt pass och värdeföremål. Ta en kopia av ditt pass som du alltid bär med dig. Det har förekommit enstaka väskstölder i huvudstaden.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Hälsoläget
----------
Den 13 januari 2016 utlyste Laos nödläge på grund av en polioepidemi.

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Hemtransport i fall av sjukdom eller dödsfall är mycket dyrt och svårt att ordna utan en privat försäkring.

Det är låg standard på sjukhusen och större ingrepp måste skötas utanför Laos, främst i Thailand. Det finns några internationella kliniker i huvudstaden Vientiane.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
I Laos kan man dömas till dödsstraff för tillverkning, innehav, smuggling eller handel med narkotika. Också för innehav av små mängder narkotika kan man få en lång fängelsedom.

Enligt lokal lagstiftning är utomäktenskapliga relationer mellan utlänningar och laotier förbjudna. Det är också förbjudet för utlänningar att förlova sig eller gifta sig med laotier utan tillstånd av myndigheterna.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/
Tysklands ambassad, Vietiane, www.vientiane.diplo.de/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, Hanoi24th floor, Lotte Center Hanoi
54 Lieu Giai, Ba Dinh
HANOI
VIETNAM+84 24 382 667 88sanomat.HAN@formin.fi www.finland.org.vn
www.facebook.com/FinnishEmbassyHanoi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.