Tjänster för resenärer

29.6.2018

Libanon: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Det förekommer stora regionala skillnader i resesäkerheten i landet och landets säkerhetsläge är bräckligt och kan förändras snabbt. Konflikten i Syrien påverkar säkerhetsläget i Libanon allt mera negativt.Risken för oförutsägbara bombattacker och andra terrorattacker är hög i hela landet. Terrordåd kan också riktas mot västerländska personer och sådana platser som de besöker. Följ utvecklingen i media.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Säkerhetsläget i Libanon är svagt både på grund av landets interna situation och på grund av konflikterna i Syrien och Irak, med dess regionala följder. Olika slag av politiska och religiösa spänningar har tillspetsats.

FN:s flyktingorganisation har registrerat över en miljon syriska flyktingar i Libanon, och man tror att en och en halv miljon syrier befinner sig i landet. Den stora mängden flyktingar tillspetsar landets sociala och ekonomiska problem, också i de palestinska flyktingarnas läger.

Demonstrationer kan bryta ut utan förvarning överallt i Libanon, och de kan urarta i beväpnade sammandrabbningar och kravaller. Undvik demonstrationer, stora folksamlingar och begravningar för soldater som har stupat i Syrien.

I Libanon verkar beväpnade trupper som har sina egna säkerhetsarrangemang, kontrollpunkter och passersedelförfaranden i de områden som de har kontroll över. Shiamuslimernas organisation Hizbollah kontrollerar stora områden i södra Libanon, södra Beirut och Bekaadalen. När incidenter inträffar är det inte tryggt att röra sig i områden där Hizbollah har starka fästen. Medlemmar av Hizbollah och andra beväpnade grupper deltar i kriget i Syrien, vilket gör risken för motattacker och hämndaktioner större i Libanon. Risken för bilbomber, bomber vid vägkanterna, granater och missilattacker är hög i hela landet.

Resenärer bör undvika följande områden:

I gränstrakten mellan Syrien och Libanon, och i Bekaadalen norr om staden Zahlé, finns beväpnade gerillagruppers och brottslingars högkvarter. På den syriska sidan av gränsen pågår strider och över gränsen smugglas vapen och soldater. Även på den libanesiska sidan har det förekommit strider och granateld.

I Bekaadalen norr om staden Zahlé finns beväpnade gerillagrupper och brottslingars högkvarter, och resor norr om Zahlé (inklusive Baalbek) bör undvikas.

De palestinska lägren är oroliga och där förekommer extremistgrupper. Flyktingströmmen från Syrien har medfört mera trängsel och spänningar i lägren. Dessutom är läget i det palestinska området ofta känsligt, och återspeglas på Libanons säkerhetsläge.

Att resa söder om Litanifloden i södra Libanon är endast tillåtet med de libanesiska myndigheternas tillstånd. Detta område har varit det mest oroliga området i krissituationer på grund av de raketer som Hizbollah har avfyrat mot Israel därifrån, och på grund av Israels motaktioner.

Risken för bombattacker och våldsamheter i de områden som bebos av shiamuslimer och de områden som kontrolleras av Hizbollah har ökat ytterligare.

Bombexplosioner har också inträffat på andra ställen i Beirut och Libanon i samband med säkerhetsmyndigheternas arresteringar och granskningar av fordon.

Tidvis är vägarna till Beiruts flygplats stängda, antingen beroende på demonstrationer eller för att myndigheterna bedömer att säkerhetsrisker föreligger.

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig. Kontrollera att försäkringen gäller i Libanon.

Särskilda säkerhetsrisker
-------------------------
Kidnappningsrisken är hög för utlänningar, särskilt i Bekaadalen men också på andra håll i landet.

Brottsligheten
--------------
Våldsbrott och andra sådana brott som riktar sig mot personer är fortfarande relativt ovanliga, men småbrottsligheten på gatunivå har ökat, i första hand på grund av flyktingströmmen från Syrien. Det finns skäl att undvika att dra sig till onödig uppmärksamhet och att uppträda berusad. Det är vanligtvis säkert att röra sig ensam, också efter att det blivit mörkt.

Korruption är ett stort problem i Libanon, men påverkar sannolikt inte livet för en vanlig resenär. En utlänning, som vistas en längre tid i landet kan stöta på det till exempel i samband med olika typer av tillstånd.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Trafiken är en verklig säkerhetsrisk i Libanon. Hastigheterna är höga och körstilen riskabel.

Hälsoläget
----------
Hälsovårdsstandarden i Libanon är hög men man måste vara beredd att betala för den. I grannlandet Syrien har poliofall konstaterats.

Den allmänna hygienen är bra, men inte på finsk nivå. Man hittar lätt apotek i städerna, och på sjukhusen talas i allmänhet engelska och franska. En reseförsäkring är alltid att rekommendera. Kontrollera försäkringsvillkoren före resan.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
All narkotika är förbjuden i Libanon och straffen för innehav är stränga.

Homosexualitet är kriminaliserat i Libanon, men inställningen är liberal i Beiruts och Jouniéns nattklubbsområden också i det här avseendet.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/
Passet ska vara giltigt sex månader efter inresan.
Mera information får du av Libanons ambassad i Stockholm: www.lebanonembassy.se/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, BeirutCharles Malek Avenue
Tabaris 812 Building,
Bloc C, 4th floor Achrafieh
BEIRUT
LEBANON+961 121 8860Sanomat.BEI@formin.fi www.finland.org.lb/
www.finland.sy
www.facebook.com/FinnishEmbassyBeirut/

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.