Tjänster för resenärer

14.1.2019

Makedonien: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Makedonien är ett tryggt land att resa i, men var försiktig eftersom det förekommer spänningar mellan olika grupper, i synnerhet i Skopje och i landets norra delar. Undvik stora folksamlingar. Alla som reser i området bör vara försiktiga. I det nordliga gränsområdet finns en liten risk för oröjda minor.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Makedonien är ett tryggt land att resa i. Det förekommer spänningar mellan olika etniska grupper. Undvik stora folksamlingar.

Viktiga telefonnummer:
Ambulans: +389 194
Polis: +389 192
Brandkår: +389 193

Brottsligheten
--------------
Olika slag av egendomsbrott förekommer men utlänningar blir sällan angripna i Makedonien. För att undvika fickstölder ska man vara försiktig med sina personliga tillbehörigheter och hur man förvarar dem.

Bilstölder förekommer i någon mån. Parkera bilen på en övervakad parkering, åtminstone om den ska stå där över natten.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Makedoniens trafikkultur skiljer sig från den finska. Var försiktig när du kör bil. Många vägar är i dåligt skick och huvudlederna är överbelastade. Farliga situationer uppstår i trafiken på grund av de kurviga och smala bergsvägarna och på grund av bilar, jordbruksmaskiner, hästar och cyklister som rör sig utan belysning i mörkret. Dimma och nedrasande stenblock utgör också risker.

Enligt nuvarande bestämmelser måste man använda vinterdäck mellan den 15 november och 15 mars.

Gränsen för rattfylleri är 0,5 promille, för yrkesförare 0.0 promille.

Det är förbjudet att tala i mobiltelefon medan man kör bil.

Bilens körljus måste vara tända också på dagen.

Vägtjänstens telefonnummer är +389 196

AMSM:s engelskspråkiga webbplats: amsm.mk infotelefon: +389 9801.

Naturförhållanden
-----------------
Makedonien är beläget i ett seismiskt aktivt område, det finns alltså risk för jordskalv. Kraftiga, förödande jordskalv förekommer mycket sällan. Den senaste stora jordbävningen ägde rum 1963 och den raserade stora delen av huvudstaden.

Vid alla naturkatastrofer ska man följa de lokala myndigheternas direktiv.

Ministeriernas webbplatser hittar du här: vlada.mk/node/353?language=en-gb

Hälsoläget
----------
Den offentliga hälsovården når inte upp till västerländsk standard. Det kan vara svårt att få tag i vissa mediciner och de som är beroende av regelbunden medicinering bör ha med sig egna mediciner.

Drick vatten på flaska.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/
Enligt makedonisk lagstiftning måste alla utlänningar registrera sig vid närmaste polisstation inom 24 timmar efter att man anlänt till landet. Det lönar sig att kontrollera om hotellet sköter registreringen eller inte. Registreringsblanketten ska visas vid gränsen när man lämnar landet.

Ministeriernas webbplatser hittar du här: vlada.mk/node/353?language=en-gb

Infosidor för resenärer, innehåller också officiell information: www.macedoniatravel.com/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, BelgradBircaninova 29
PO Box 926
11000 BELGRADE
SERBIA+381 11 306 5400sanomat.BEO@formin.fi www.finska.co.rs
www.facebook.com/FinnishEmbassyBelgrade
twitter.com/FinEmbBelgrade
www.instagram.com/finlandinserbia/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.