Beskickningar

Sök kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Brasilien


Kundservice:
Kundservice; konsulära ärenden, pass, uppehållstillstånd; kontakta Konsulat i São Paulo, e-postadress: consular.bra@formin.fi

E-post: sanomat.BRA@formin.fi

Webbplatser: www.finlandia.org.br/
www.facebook.com/embaixadafinlandia
twitter.com/embfinlandia

Jour: När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.