Beskickningar

Sök kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Dublin

Besöksadress, postadress:
Finlands ambassad
Russell House, Stokes Place 6. våning
St. Stephen's Green
DUBLIN 2
D02 KD93
IRELAND

Kundservice:
Passärenden (med tidbeställning):
mån - fre 9.00 - 12.00, 13.30 - 16.00
Visumärenden (med tidbeställning, e-post: visa.dub@formin.fi):
mån - fre 9.00 - 12.00

E-post: sanomat.DUB@formin.fi
visa.dub@formin.fi

Webbplatser: www.finland.ie/

Jour: När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.