Beskickningar

Sök kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Paris

Besöksadress, postadress:
Finlands ambassad
1, Place de Finlande
75007 PARIS
FRANCE

Kundservice:
Konsulatets kundservice klockan 9:15-12:00
Konsulatets telefonservice klockan 14:00-16:00

E-post: sanomat.par@formin.fi
konsulaatti.par@formin.fi

Webbplatser: www.finlande.fr/
www.facebook.com/AmbassadeFinlandeParis
twitter.com/AmbFinlandePAR

Jour: När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.