Beskickningar

Sök kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Pretoria

Besöksadress:
628 Leyds Street, Muckleneuk
0002 PRETORIA
SOUTH AFRICA

Kundservice:
Konsulärä ärenden Mån - Tors 08.30 - 12.00

E-post: sanomat.pre@formin.fi
visa.pre@formin.fi

Telefonnummer: +27 12 343 0276

Webbplatser: www.finland.org.za/sv
www.facebook.com/FinnishEmbassyPretoria
twitter.com/FinEmbPretoria
www.instagram.com/finlandinsouthafrica

Jour: När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.