Beskickningar

Sök kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Mexiko

Besöksadress, postadress:
Finlands ambassad
Monte Pelvoux 111, 4. piso
Colonia Lomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
11000 CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO

Kundservice:
Kundservice mån-fre 9.00-13.00

E-post: sanomat.MEX@formin.fi

Webbplatser: www.finlandia.org.mx/
www.facebook.com/EmbajadadeFinlandiaMexico
twitter.com/EmbFinMexico
www.instagram.com/finlandiaenmexico/

Jour: När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.